Case studie: Clean Air Schools

Clean Air Schools is een nieuw initiatief van atelier PRO en The Why Factory TU Delft en komt voort uit de zoektocht naar Clean Air Cities.

Met de twee 'Clean Air' onderwerpen wil de onderzoeksgroep toe naar een gezonde leefomgeving vanuit de gedachten dat de bebouwde omgeving hier een rol in kan spelen. Het onderzoek van atelier PRO i.s.m. The Why Factory TU Delft wil de bijdrage van de ruimtelijke omgeving (en daarmee de gehele bouwketen) bij het tegengaan van luchtvervuiling in kaart brengen. Het streven is naar een publicatie die een gids en inspiratiebron kan worden voor ontwikkelaars, professionals in de bouw, ontwerpers en gemeenten.

CLEAN AIR SCHOOLS

In bepaalde hoogstedelijke gebieden is nog steeds vraag naar nieuwe, goede scholen. Deze scholen worden vaak gepland op beschikbare gronden vlakbij ringwegen van steden. Dat zijn wat luchtkwaliteit betreft de slechtste plekken. Wij kennen al voorbeelden van scholen die niet doorgaan vanwege luchtkwaliteit, of scholen die zo gebouwd worden dat de school als gebouw wel binnen de contouren van een milieuzone valt en het speelplein net niet. Met Clean Air Schools willen wij de urgentie van het probleem agenderen en ruimtelijke oplossingen aanbieden. De oplossingen zijn ruimtelijk-fysieke ingrepen, die zowel interieur als exterieur worden toegepast. Dit is interessant voor gemeenten als Antwerpen, Amsterdam of Hamburg: levendige havensteden waar steeds meer jonge gezinnen worden gevormd, die daar willen blijven wonen. Het voorstel is om een ontwerp te maken voor een locatie waar die urgentie speelt en waarin wij onze kennis kunnen inzetten, liefst met medewerking van een gemeente.

Met Clean Air Schools willen wij in hoofdzaak de kwaliteit van de buitenlucht onderzoeken. De kwaliteit van het binnenklimaat ligt in het verlengde hiervan en zal zeker ook worden belicht, hoewel er binnen het keurmerk Frisse Scholen in Nederland al veel onderzoek is gedaan. De focus van Clean Air Schools ligt op het buitenklimaat. In feite onderzoekt Clean Air Schools op microschaal de toepassingsmogelijkheden van Clean Air Cities.

DOELSTELLING

De resultaten van Clean Air Schools dienen als opmaat voor een validatie van clean air maatregelen voor scholenbouw. Een dergelijke validatie zou in de toekomst onderdeel kunnen uitmaken van een duurzaamheidscertificaat. Bijvoorbeeld BREEAM.

De resultaten van de Clean Air Schools workshop vormen eveneens een afsluiting van een inventariserend vooronderzoek en lobby van atelier PRO tbv Clean Air Cities. Met de resultaten van deze workshop willen wij meerdere partijen interesseren voor vervolgonderzoek. Uiteindelijk willen wij een onafhankelijk consortium vormen waaraan verschillende partijen gaan participeren om vervolgonderzoek mogelijk te maken.

Houdt onze atelier PRO website in de gaten, want de komende weken doen wij van hier uit verslag over de vorderingen van het onderzoek.