Atelier PRO en zorg

Vanuit onze genen leggen wij een sterk accent op menselijke beleving van ruimtes, hoe die onderling zijn verbonden en hoe ze in relatie staan tot de omgeving. Tot aan de grootste opgaven toe zijn we alert op het vormgeven van de eigen plek binnen het grotere geheel.

Voor persoonlijke ontwikkeling en ons welzijn speelt zintuiglijkheid een grote rol. Vanuit onze visie maken natuur en duurzaamheid hier een belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van uit. Zo beperkt het begrip Healing Environment zich bij ons niet tot alleen de interne benadering van zorggebouwen. De relatie met de omgeving, vertaald in de thema’s licht, rust, ruimte, zicht, uitzicht, warmte en geborgenheid, kenmerkt al onze ontwerpen.

Deze benadering is van invloed op materiaal -en kleurkeuzes. Vanzelfsprekend voldoen die aan technische, medische en functionele eisen, maar beogen ook een positieve uitwerking op onze zintuigen: lichtval, tactiliteit, associatie en het patina dat zich door de tijd heen vormt.

Binnen het totaalontwerp streven we rust, balans en functionaliteit na, gekoppeld aan bezielde ruimtelijkheid die kan verwonderen, prikkelen en zelfs voor een glimlach kan zorgen.

Wij hebben de bevlogenheid om samen met de opdrachtgever de opgave af te pellen tot de kern, om daarmee de essentie achter de vraag bloot te leggen, met het oog op de maximale kwaliteit voor opdrachtgever en gebruiker; meedenkend, samenwerkend, flexibel en met een frisse blik, niet vastgeklonken in clichés. Daarbij tegelijk op tijd een stap terugnemend om de te maken keuzes langs de lat te blijven leggen die we in aanvang met opdrachtgever hebben opgesteld.

Mede vanwege juist deze houding hebben wij al sinds onze oprichting verschillende keren succesvol ontwerpen gemaakt voor zorginstellingen, zoals huisartsenpraktijken, zorgcentra en zorgwoningen voor diverse doelgroepen; van comfortabele aanleunwoningen tot huisvesting van zwaar dementerende ouderen en mindervaliden.

In 2006 wonnen wij de opdracht voor het realiseren van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. De gunning kwam voort uit het vertrouwen in onze frisse kijk op de zorg en de eigenschap ons te kunnen verplaatsen in de bewoners en hun naasten, maar ook in het vormgeven van een fijne en adequate dagelijkse werkomgeving voor het personeel.

In oktober zal het Meander Medisch Centrum worden opgeleverd. We hebben daarmee weer een schat aan ervaring verworven, maar hebben onze oorspronkelijke insteek niet verloren. Elke nieuwe opdracht benaderen we met een open houding en snijden dit toe op de unieke situatie en de doelgroep. Dit gecombineerd met onze specialistische ervaring met zowel zorgwoningen als zorginstellingen is de juiste formule gebleken om hoogkwalitatieve zorggebouwen te ontwikkelen. 


Portfolio zorg