Artikel 'BREEAM zit duurzaamheid soms in de weg'

Michiel van Raaij van Architectenweb heeft Alex Letteboer en Bas Woldman uitgebreid geïnterviewd over de 'bijwerkingen' van BREEAM. Aan de hand van ervaringen doen ze verslag over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en het gebruik van de BREEAM-methodiek in projecten van atelier PRO. Met een kritische blik kijken zij naar de rol van architecten in het geïntegreerd duurzaam ontwerpen en doen ze een oproep tot het verder verbeteren van de BREEAM methodiek. De volgende stap is een meer interdisciplinaire aanpak van de duurzame ontwerpopgave, gesteund door BREEAM als een zich constant ontwikkelende duurzaamheidstrategie.

Michiel schrijft:

Architectenbureau atelier PRO heeft veel ervaring met BREEAM en vindt de aandacht voor duurzaamheid en de ontwikkeling van certificaten hiervoor een goede ontwikkeling. Met het ontwerp van de Enexis kantoren liep het bureau echter ook tegen de beperkingen hiervan aan. Aan BREEAM valt nog wel het een en ander te verbeteren, vinden architecten Alex Letteboer en Bas Woldman.

“Aan het einde van de negentiende eeuw is een proces gestart waarin architectuur steeds verder is verwetenschappelijkt”, begint Alex Letteboer, architect en directeur bij atelier PRO. “In de ontwerpfase kunnen we steeds beter voorspellen hoe het ontworpen gebouw zich zal gedragen wanneer het gerealiseerd is.”

De fout die volgens hem in het naoorlogse Modernisme is gemaakt, is dat met te weinig parameters rekening gehouden werd. Het werk van atelier PRO staat volgens Letteboer wel in de moderne traditie. Maar de kunst is om....lees hier het hele artikel.


Meer informatie over Enexis Zwolle, Enexis Maastricht en Enexis Venlo.