atelier PRO wint D&B vernieuwbouw Haags Edith Stein College

Atelier PRO heeft in een Design & Build team met bouwer Heijmans, constructeur IMD en installatie adviseur Dijkoraad, de opdracht voor het Edith Stein college in de Haagse Binnenstad gewonnen.

Het Edith Stein College ligt op een schitterende plek in de Haagse binnenstad, aan het voorname Louis Couperusplein met o.a. het voormalige Billitongebouw in Haagse School stijl van Co Brandes. Het huidige, uit 1931 daterende, gebouw van architect Thunnissen, heeft zeker architectonische kwaliteiten, maar ook een boel functionele gebreken. Uiteindelijk is besloten om de kapel en de annex te behouden.

Het ontwerp van atelier PRO voor het Edith Stein college biedt leerlingen een vertrouwde maar ook uitdagende onderwijsomgeving. Aan het Louis Couperusplein zal een statig en compact onderwijsgebouw worden gerealiseerd. Daarmee ontstaat ruimte op de kavel van de school voor sport, spel, tuinieren, groenbeleving en buiteneducatie. Een nieuwe onderwijsomgeving die voor leerlingen uit verschillende achterstandswijken op deze bijzondere plek een nieuw thuis biedt.

Uit eerste studies bleek dat het verdiept aanleggen en integreren van de gymzaal met de nieuwbouw een zo compact mogelijk bouwvolume oplevert en zijn zo onderdeel van de school. De nieuwe onderwijsafdelingen sluiten aan op de mooiste ruimte en het nieuwe hart van de school: de aula. Deze wordt ondergebracht in de bestaande kapel van Thunnissen, die behouden blijft en geïntegreerd wordt met de nieuwbouw. De verschillende afdelingen voor achtereenvolgens HAVO /VWO, MAVO en onderbouw zijn nooit verder dan anderhalve trap van deze aula verwijderd. Daarmee wordt de mooiste ruimte van het bestaande gebouw de centrale ‘schatkamer’ van het toekomstige complex.

De afwikkeling van de logistieke verkeersstromen door het gebouw is een belangrijk ontwerpuitgangspunt geweest. Om deze stromen van en naar het gebouw beter te geleiden(fietsende leerlingen worden nu om het gebouw heen naar de achterkant geleid) krijgt de school een grote poort of doorgang op de as van het Louis Couperusplein. Zo kunnen leerlingen komend vanaf de Mauritskade, gelijk doorstromen naar het nieuw aan te leggen groene speelplein aan de zuidzijde. Het volume boven de poort fungeert als een verbindende brug: een intermediair tussen de nieuwbouw en de kapel. Met het introduceren van de poort ontstaat een duidelijk stedenbouwkundig markeerpunt aan het einde van de as van het Louis Couperusplein.

Het gebouw zoekt in zijn architectuur niet het contrast maar het evenwicht met de bestaande omgeving. Fraaie bakstenen reliëfs bepalen het gevelbeeld. Ze zijn ontleend aan de omliggende gebouwen in Haagse Schoolstijl en pakken het thema op eigentijdse wijze op.

Meer informatie