Feestelijke Contractondertekening Heijmans & Lucas Onderwijs Edith Steincollege

Bij de vraag vorige week van rector John Swildens aan zijn docententeam of er ook daadwerkelijk gebouwd gaat worden, bleek het voltallige team hierin te geloven. Dit was dan ook het moment van de contractondertekening  voor de vernieuwbouw van het Edith Stein College.
Eindelijk, na 15 jaar plannenmakerij lijkt de nieuwbouw een feit.

Deze feestelijke happening speelde zich af in de voormalige kapel van de school. De ruimte waar ooit het Edith Stein Concours plaats vond. Dit muziekconcours voor jonggetalenteerden, heet inmiddels het Prinses Christina Concours. Dit is tevens de ruimte met een prachtige sfeer waardoor er voor gekozen is om een deel van het bestaande gebouw te handhaven. Gelukkig, vinden wij als architect; we hebben in ons ontwerp deze ruimte dan ook als de Schatkamer van Edith Stein bestempeld. De kapel krijgt in de nieuwe school een nieuwe functie: nl. de aula en wordt gekoppeld aan de nieuwe kantine de belangrijkste ruimte van de school.

Wethouder Ingrid van Engelshoven memoreerde dat ze 1 keer eerder op het Edith Stein College is geweest in 2010 om de toen net nieuwe Kopklas feestelijk te installeren. De condities van het gebouw (warmeteoverlast, stank, etc) merkte ze op, zijn absoluut niet meer van deze tijd. Zou deze constatering van invloed zijn geweest omtrent de snelle ontwikkeling rondom de nieuwbouw?

De heer van Gerven van Heijmans nodigde de heer Swildens en mevrouw van der Stelt van Lucas Onderwijs uit om op de bouw te komen kijken. Hiertoe kregen ze een all- weather- proofed uitrusting aangeboden: een signaaljas en een bouwhelm. 

Tot slot werd een schatkist, met daarin opgerold  papiertjes met daarop de kernwaarden van de school, aan de jongste leerling van de school overhandigd. Zij kreeg de opdracht deze zorgvuldig te bewaren en in het  nieuwe schooljaar 2015/2016 weer in de Schatkamer terug te plaatsen. Dan bestaat de school in 2015, 100 jaar en zijn ze in een nieuw gebouw aan het Couperusplein getrokken!

Als laatste werden de contracten ondertekend door Frank van Alebeek van Heijmans en Diana van der Stelt. Daarna was er champagne en een groepsfoto…