Knoopkazerne Utrecht

Vandaag naar de informatiebijeenkomst over de aanbesteding van de Knoopkazerne geweest, een PPS project. De bijeenkomst begon wel 2x humorvol wat mij betreft.

Een bastion van ongastvrijheid
De Knoopkazerne, oké,  ik mag eigenlijk niet zeuren maar dit gebouw straalt in alles uit: 'waag het niet hier binnen te komen'. Compleet met slotgracht, alleen de ophaalbrug ontbreekt. Het heeft iets heel primitiefs, een kind dat een kasteelkazerne ontworpen heeft. Daarom schoot ik in de lach, hier is heel veel te winnen om te komen tot partnerschap en gastheerschap. Binnen gaat het feest onverminderd voort. Maximale verwarring, minimaal overzicht en doorzicht. Onvindbare trappen. Receptionisten die zo diep mogelijk in het donker worden weggestopt en ontelbaar veel borden om toch nog de weg te kunnen vinden. Nu heet het ook de Knoopkazerne.  Ik kan me zo voorstellen dat als je hier je pensioen haalde je juichend en dansend het pand verliet.

De S van scheurvorming
De S uit PPS hoort de S van samenwerking te zijn maar is vaak de S van scheurvorming, geeft de voorlichter eerlijk toe. Bij deze woorden kijkt de hele zaal strak voor zich uit. Ik vond het wel een mooie! PPS is kennelijk een serieuze zaak en daar horen serieuze mannen bij. De voorlichter legt de nadruk vooral op het partnerschap. Eigenlijk zou je het dus een PPP moeten noemen. Publiek Private Partnership.

De kern van de overheid lijkt een stortvloed aan afkortingen te zijn maar dat is schijn. Het gaat om een 'compacte overheid' die met een hogere kwaliteit in 'gestandaardiseerde kantoorconcepten' werkt aan samenwerkingsvormen die 'voelen als een maatpak.' Dat klinkt toch een beetje Henry Ford die vrije kleurkeuze gaf, mits het maar zwart was.

De ideale mix van overheid en private partijen: hoe kun je nu de markt de overheid laten helpen die nieuwe compacte organisatie te worden? Wat kan de markt daarin beter dan de overheid? Een vraag waar ik me al jaren het hoofd over breek.

We vormen samen een klantgericht, servicegericht en bedrijfsmatige organisatie, dat is het belangrijkste statement wat mij betreft van deze middag. De partij die dat het beste kan beantwoorden gaat het winnen, denk ik, maar het is geen gemakkelijke vraag.

Met dank aan Herbert Boland voor de beelden, www.bouwpututrecht.nl