Girls Day 2014 met 37 meiden van het Edith Steincollege

Op donderdag 17 april bezochten 37 meiden van het Edith Steincollege het gemeentelijke Ingenieursbureau Den Haag in het teken van Girls Day 2014.

Voor de 5e keer wordt deze landelijke Girls Day georganiseerd met als doel middelbare schoolmeiden kennis te laten maken met beta, techniek en ICT. Atelier PRO was hiervoor ook uitgenodigd. PRO is de architect van de vernieuwbouw van het Edith Steincollege en in die rol trad ik als architect op bij de workshop van die ochtend.

Visoenen van toen ik zelf op 5 VWO zat kwamen bij me op. Toen was het thema “Thea gaat Techniek studeren” en kampeerden we in De Bunker in Eindhoven.

Nu werden de Stein-meiden aangemoedigd techniek te gaan studeren door Petra Delsing (directeur Dienst Stadsbeheer) en Jack Amesz (directeur Ingenieursbureau Den Haag).  Kreten “als je maar wilt dan kun je het ook” en  “het is niet moeilijk” werden gebruikt ter aanmoediging techniek te gaan studeren. Daarnaast werd ze aangeraden bij de gemeente te komen werken: er is veel werk, het is een goede werkgever, je krijgt een goed salaris en ook als je later kids wilt is het een goede werkgever. Veel leerlingen van het Edith Steincollege hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Een leerlinge stelde de vraag of je met een niet-Nederlandse ouder dezelfde kansen hebt…?

Na deze enthousiaste toespraken met een inspirerende slide- show op de achtergrond van Haagse publieke- en infrastructurele werken begon het 2e deel: Workshoppen met als titel de ”buitenruimte van je eigen school ontwerpen”.  In groepjes gingen de meiden vervolgens aan de slag met schetsrol, stiften en liniaal. Einddoel van de workshop was om het droom-terrein te schetsen op een stedenbouwkundige onderlegger van het schoolterrein.

Een thema dat bij veel groepen terugkeerde was een overdekte fietsenstalling voor leerlingen & een rokersplek. Zelf gaven ze aan niet te roken maar wel een plek voor mede scholieren te willen maken die wel roken. De plek varieerde van een weinig aantrekkelijke hoek op het noorden tot een glazen ruimte op het dak op ca 15m boven maaiveld (wauw wat een uitzicht). Goed om het dak, de 5e gevel te gebruiken, dames! En denk er ook aan dat je de constructeur vraagt om de hogere belasting te berekenen. Die constructeur bleek bij de meiden tot de verbeelding te spreken. “Mevrouw, hoe heet die meneer ook weer die kijkt of het gebouw staan blijft”. 

Andere elementen die werden ingezet waren bijvoorbeeld: een food-kiosk, een bidruimte (de bestaande kapelruimte van de school blijft behouden maar… wordt aula), een overdekte buitenruimte met druivenranken en een wand met graffiti. Een groep had uitvoerige discussies over hoe de verschillende fiets- en voetgangersstromen te scheiden in de poort. Daarnaast waren er wilde plannen om het parkeren ondergronds op te lossen. In het gemeentelijk beleid gaat het om circa 8 parkeerplekken. In hun beleving zouden er heel wat parkeerplekken  moeten komen. Voor docenten en natuurlijk voor ouders, voor de rapportgesprekken. Bij deze gedachtengang van de meiden leek mij een kritische kanttekening op zijn plaats. “Door het aantal parkeerplekken drastisch te beperken als beleidmaker/vormgever, kun je misschien wel het auto gebruik drastisch verminderen in het kader van een beter milieu.” Deze opmerking leek bij de eindpresentaties door de meiden van verschillende groepen bijval te hebben gevonden.

Na de eindpresentaties per groep was de verkiezing van het beste plan. Deze meiden kregen een roze bouwhelm en zijn uitgenodigd om op de bouw een keer langs te komen.
Tot slot vertrok de groep per London-bus naar de boulevard in Scheveningen en kreeg hier verdere uitleg over de activiteiten van het Ingenieur Bureau Den Haag.

Heerlijk om in de wereld van 16-jarigen te duiken en om meiden te enthousiasmeren voor ons vak.