Atelier PRO wint ontwerp nevenvestiging IJburg College op Zeeburgereiland

Atelier PRO is in een Europese aanbesteding geselecteerd voor het ontwerp van het IJburg College-2 in Amsterdam. Dit wordt een school voor voortgezet onderwijs waar ongeveer 900 leerlingen voor VMBO-T en HAVO komen. De ambitie is een ‘High Tech Green’ school te realiseren die past bij deze locatie.

Het IJburg College heeft haar hoofdvestiging in IJburg te Amsterdam. De school breidt uit en er komt een nevenvestiging op het nabij gelegen Zeeburgereiland. Typerend voor deze nieuwe vestiging is de locatie, die omringt wordt door groen en water. Het ontwerp van atelier PRO toont een compact gebouw. De introductie van een splitlevel zorgt ervoor dat in het krappe bouwvolume toch voldoende ruimte is voor de school. De splitlevel zorgt ook voor meer ruimtelijke relaties tussen diverse functies.

Schetsontwerp op maat
HEVO heeft als gedelegeerd opdrachtgever namens het IJburg College de Europese aanbesteding uitgeschreven op basis van een vast honorarium. De selectie is gestart met 47 kandidaten en via een tussenstap van 5 geselecteerden die HEVO alle op hun bureaus heeft opgezocht, zijn uiteindelijk 2 kandidaten geselecteerd. Atelier PRO en de andere kandidaat hebben vervolgens klankbordsessies gedaan met leerlingen, ouders, experts en de selectiecommissie. Dit heeft geresulteerd in een schetsontwerp op maat. Een innovatieve manier van aanbesteden, waarbij de opdrachtgever echt tijd en moeite heeft gestoken in het zoeken van een goede partner. Deze manier van werken zorgt ervoor dat niet de prijs maar de kwaliteit de doorslag geeft.   

Stelsel van trappen
De school heeft als credo ‘leren in een leergemeenschap’. Dit betekent dat iedereen meewerkt aan elkaars ontwikkeling en aan de ontwikkeling van de school. Centraal in het nieuwe gebouw komt een vide voor licht, lucht en ruimtelijkheid. In deze vide hangt een stelsel van trappen die ervoor zorgt dat verschillende delen van de school verbonden worden en gebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Rondom deze vide zitten zowel alle deelscholen als alle praktijkruimten waardoor er een overzichtelijke school
ontstaat.