Gouda Oost in De Architect mei 2012

Scholen zijn tegenwoordig geen rechtlijnige leerinstituten meer waar kinderen alleen regulier onderwijs kunnen volgen. Door de verplichting van buitenschoolse opvang op basisscholen is er geen sprake meer van 'de basisschool' maar wordt er gesproken over het integraal kindcentrum (IKC). Om nog meer rendement te kunnen halen uit een dergelijk complex, worden de voorheen zelfstandige buurtinstituten aangehaakt. Zo ontstaan er in Nederland steeds meer Multifunctionele Accommodaties (mfa) die onderwijs, zorg, welzijn, cultuur en sport aanbieden aan een breed publiek.

Lees in het magazine de Architect van mei 2012 het Essay Basisscholen met wijkfuncties van Dolf Broekhuizen over ondermeer het Nelson Mandela Centrum in Gouda-Oost van atelier PRO. Dit gebouw is een goed voorbeeld als het gaat over mfa's. De sociaal zwakkere buurt heeft aan de mfa een voorzieningenhart die zich evenveel richt op het kind als de buurt. Dankzij dit toegankelijke complex kan effectiever worden opgetreden bij bijvoorbeeld taalachterstand of jeugdzorg. Maar liefst 21 organisaties hebben zich geïnstalleerd om samen te vechten voor de buurt.