Nieuw ontwerpend onderzoek: Clean Air Refit 2014

Atelier PRO architekten voert deze maanden een onderzoek uit naar fijnstof in de stad. Kan een gebouw bijdragen aan schonere lucht om dat gebouw? Dit onderzoek maakt deel uit van het overkoepelende project Clean Air Cities, dat in 2012 is opgezet door atelier PRO in samenwerking met denk-tank en onderzoeksinstituut The Why Factory van de TU Delft. 

In de zomer van 2013 hebben we een eerste case uitgevoerd: Clean Air Schools. Bij frisse scholen denken we bijna automatisch aan meer ventileren. Maar wat als de omgeving dat onmogelijk maakt, bijvoorbeeld omdat de school vlakbij een veel fijnstof producerende drukke weg staat? We onderzochten het nut van getrapt bouwen, denken in schillen, en ‘omgekeerd ventileren’. 

Onder de naam Clean Air Re-fit 2014 zetten wij in de zomer van 2014 een nieuwe case op. Dit keer nemen we een bestaand gebouw onder handen: het voormalige Europol gebouw aan de Raamweg 47 in Den Haag. De vraag die deze keer centraal staat in het ontwerpend onderzoek: 

Kunnen herbestemmingsprojecten niet alleen de stad sociaal-maatschappelijk re-activeren maar zelfs de stad genezen?

We organiseren in de maanden september en oktober een serie expertmeetings. Om feedback te krijgen op de eerste ontwerpstudies en onderzoeksresultaten te vergelijken. De expertmeetings vinden plaats in het voormalige Europol gebouw, een pand met een rijke geschiedenis en bijzonder architectonisch erfgoed. 

Ook meedenken?
Voor enkele expert-middagen zijn wij nog op zoek naar experts op het gebied van fijnstof, luchtproblematiek en duurzame herbestemming. Mocht uw interesse en ervaring aansluiten bij deze case, en wilt u actief  bijdragen om ons onderzoek verder aan te scherpen? Dat kan!  Stuur een mail naar Berit Piepgras (atelier PRO).