Praktijksessie Duurzaam renoveren van schoolgebouwen

Op maandag 1 december organiseert KMVG in samenwerking met atelier PRO de Praktijksessie Duurzaam renoveren van schoolgebouwen. U bent van harte uitgenodigd!

De uitgangspositie van het Metis Montessori Lyceum zal veel VO-besturen en –directies bekend voorkomen.

Aan de ene kant een prachtig, monumentaal schoolgebouw, dat bij oplevering in 1903 volledig aansloot bij de toenmalig meest actuele architectonische en onderwijskundige inzichten. Aan de andere kant een directie vol met plannen om school en onderwijs te verbeteren naar de huidige inzichten en een bestuur dat daarbij heel graag de hoge exploitatiekosten sterk gereduceerd zou zien. Rationeel gezien zou slopen en nieuwbouw of verhuizen naar nieuwbouw misschien de beste oplossing zijn, maar het pand en/of de locatie is te waardevol om dat zomaar te besluiten.

Het Metis Montessori Lyceum koos voor een spectaculaire renovatie, waarbij het pand geheel werd aangepast aan de laatste inzichten op onderwijskundig én duurzaamheid en exploitatie, zonder het monumentale karakter van het pand aan te tasten.

Tijdens de Praktijksessie Duurzaam renoveren van (VO-) schoolgebouwen bespreken we de keuzes, de planning, de budgettering en de resultaten van de renovatie. En we bekijken hoe de daarbij verworven inzichten ook handvatten bieden voor uw situatie.

 We zijn te gast bij het MML aan de Mauritskade in Amsterdam en uiteraard hoort een rondleiding door het gebouw tot de mogelijkheden.

Voor wie interessant?
De praktijksessie is bedoeld voor vastgoedverantwoordelijken, beleidsmedewerkers en bestuurders, directeuren/rectoren en ook onderwijskundig directeuren en beleidsmedewerkers binnen (Voortgezet) Onderwijs organisaties. Centraal staat de praktijk en er is meer dan voldoende ruimte om ook eigen ervaringen met uw collega’s te bespreken.

Programma

14.30 – 15.00: Ontvangst en registratie

15.00 – 15.30:  Huseyin Asma, Algemeen Directeur en Piet van Dijk, Directeur Onderwijs, Metis Montessori College: De uitgangssituatie van het Metis Montessori Lyceum
Huseyin Asma en Piet van Dijk schetsen de historie van het MML, de situatie in 2008, de wensen die zij hadden met betrekking tot verbetering van het onderwijs en daarbij horende lay-out van het pand  en voor welke knelpunten daarbij een oplossing moest worden gezocht.

15.30 – 16.00: Ferd Stouten, Bestuurder Montessori Scholengemeenschap Amsterdam: Bestuurlijke en bedrijfskundige randvoorwaarden
Het MSA werkt vanuit een bepaalde filosofie en een daarbij aansluitende beleidsvisie. Ferd Stouten geeft aan hoe vanuit deze visie de samenwerking met de directie van de school en de architect in voorbereiding en tijdens het bouwproces eruit zag. Wat waren daarbij de bedrijfsmatige randvoorwaarden en wat waren minimumeisen op het gebied van gezondheid (clean air) en duurzaamheid?

16.00– 16.30: Koffiebreak

16.30 – 17.00: Dorte Kristensen, Architect Directeur atelier PRO: Architectonische en installatietechnische keuzes, planning en bouwproces
Aan Atelier Pro de opdracht om de wensen en eisen om te zetten in een gemoderniseerde en gezonde school. Dorte Kristensen vertelt welke keuzes hierbij werden gemaakt en waarom juist deze. En ook: welke alternatieven werden uiteindelijk toch niet gekozen en waarom niet? .

17.00 – 17.15 Huseyin Asma, Algemeen Directeur en Piet van Dijk, Directeur Onderwijs, Metis Montessori College: Het ’vernieuwde’ Metis Montessori Lyceum in de dagelijkse praktijk
Afgelopen jaar werd het gerenoveerde schoolgebouw opgeleverd. Hoe zijn de eerste
ervaringen, onderwijstechnisch, maar ook wat betreft luchtkwaliteit, akoestiek
en exploitatie. En hoe ondersteunt het gebouw het primaire proces van lesgeven?

Na afloop is er voor de geïnteresseerden de mogelijkheid de resultaten van de keuzes in de praktijk te bekijken.

Tijd en locatie

De praktijksessie is op 1 december aanstaande van 14.30 tot 17.15 uur in het Metis Montessory Lyceum te Amsterdam. Het adres is Mauritskade 58, 1092 AD te Amsterdam.

Aanmelden
Meer over de praktijksessie, kosten van deelname en een aanmeldformulier vindt u op de site van I-BR.

Zie ook hieronder: atelier PRO architekten helpt scholen om hun onderwijsvisie en imago te verbeelden in het schoolgebouw, zowel bij nieuwbouw als renovatie.