Op naar een volledig digitale stad

De stad in 3D, de ondergrond in 3D (o.a. de riolering) en daarin het nog te bouwen 3D model van de architect. Het klinkt best eenvoudig.

De gemeente Eindhoven heeft in een onderzoekstraject met onder meer OMO hogescholen, vakcollege Eindhoven, de B5 gemeenten van Brabant en atelier PRO het project ‘3D gebiedsmodel’ ontwikkeld. Voor een klein stukje Eindhoven is alle binnen de gemeente beschikbare informatie gekoppeld aan een 3D model van dat gebied.

Het model is vormgegeven op basis van een vliegtuigscan van de bodem. Door gegevens te integreren van bijvoorbeeld bestemmingsplan, ondergrondse infrastructuur en straatmeubilair, ontstaat een compleet beeld van een gebied. De bedoeling is om dit principe voor de hele stad Eindhoven door te voeren. Dat biedt architecten, maar ook tal van andere partijen, een ideale basis voor een gebouwmodel, dat vervolgens weer aan het gebiedsmodel kan worden toegevoegd. Uiteindelijk zal zo een volledige digitale stad ontstaan.

Het project heeft de aandacht van o.a. softwareproducent Bentley getrokken. Dit voorjaar is het voorgedragen voor een jaarlijkse competitie van de meest
innovatieve projecten die Bentley aantreft over de hele wereld: de Bentley's Innovation in Government Award. Het gebiedsmodel van Eindhoven is inmiddels doorgedrongen tot de laatste drie, samen met een project uit Japan en Ierland . Op 4 november aanstaande presenteert de gemeente Eindhoven het project aan een onafhankelijke jury in Londen. Spannend!

Lees meer op de site van Bentley en zie ook een blog die eerder op onze site verscheen van de live-demonstratie.

Naschrift d.d. 10 november 2014: We zijn niet geëindigd als winnaar maar als finalist!