Oplevering Carmel College Salland in Raalte

De bouwkundige oplevering van het Carmel College Salland in Raalte vond plaats op 29 oktober 2015. Dit moment vormde een nieuwe mijlpaal waarbij de aannemer de sleutel van het nieuwe havo/vwo gebouw overhandigde aan de schooldirectie van het Carmel College Salland. Met een enorm gevoel van trots vierden we dit mooie moment. In de rijkdom van royale ruimte om ons heen, een kan koffie, een doos  saucijzenbroodjes en bloemen stonden we stil bij de doorgaans informele oplevering, maar een harde deadline in het bouwproces.

De komende periode zal hard worden gewerkt om de laatste hand te leggen aan het gebouw, het omliggende terrein en vervolgens aan het interieur. Na de kerstvakantie wordt het gebouw officieel in gebruik genomen en zullen de eerste lessen gegeven worden. In de school zal gewerkt worden volgens een nieuw onderwijsconcept met leerdomeinen die de leerlingen de mogelijkheid bieden om zelfstandig te werken in een prettige en diverse leeromgeving.

 

In het voorjaar van 2016 vindt de feestelijke opening van de school in Raalte plaats. Meer nieuws volgt dan.

Lees meer over over het Carmel College ontwerp op de projectsite