Verbinding Van Heekgarage-MST en stijgpunt Koningsplein officieel geopend

Op 16 december vond in Enschede onder veel belangstelling en feestelijke omstandigheden de officiële opening plaats van de tunnel bij de Van Heek garage. Het gaat om de Enschedese ondergrondse verbinding tussen de Van Heekgarage en het Medisch Spectrum Twente (MST) en het bovengrondse opnieuw ingerichte Koningsplein met de bijbehorende stijgpunt plaats.

De garage, opgeleverd in 2003, heeft door de komst van het nieuwe MST in het centrum van Enschede een nieuwe bezoekersgroep erbij gekregen. De opdracht was om deze bezoekers via rolpaden vanuit de parkeergarage ondergronds te vervoeren naar het ziekenhuis. Een route die afgelegd wordt door mensen die ziek zijn of op bezoek gaan bij hun geliefde.

Door de lengte van de route en de tijdsduur om deze route af te leggen is besloten om niet alleen rolpaden te plaatsen maar een ruimte te creëren waar bezoekers door middel van lichtkunst worden begeleid naar het ziekenhuis. In de garage is het mogelijk om de verbindingsgang op twee plekken te betreden via een tourniquet. Na de knik in de gang bevindt zich aan het einde het stijgpunt naar het hart van het MST. De vormgeving bestaat uit zwarte robuuste wanden met een zwart plafond waarin witte portalen opgehangen zijn. Door translucente vlakken in de portalen op te nemen werd het mogelijk om hier een lichtkunstwerk in op te nemen, ontworpen door de Duitse kunstenares Claudia Wissmann. 


Ter plaatse van de knik in de verbindingsgang is het stijgpunt naar het Koningsplein ontworpen. Bovengronds heeft dit geresulteerd in een glazen entree met een glazen constructie waarin ledverlichting is verwerkt. Het glazen stijgpunt ligt op een plein waar ruimte is voor ontmoeting. Door de toepassing van glas worden de zichtlijnen vanaf het ziekenhuis naar het centrum behouden. Met de ledverlichting in de kolommen en liggers wordt een beweging op het plein naar de entree van de garage gecreëerd.

Lees meer over de tunnel op de projectsite


Tobias Thoen