Publicatie: Interieur nieuw Carmel College Salland

Op een mooie groene locatie aan de Hofstedelaan in Raalte verrijst het nieuwe havo-vwo gebouw van het Carmel College Salland naast het bestaande vmbo-deel. De school is nog maar net opgeleverd - het buitenterrein wordt nog ingericht - maar nu al verschijnen de eerste publicaties. 

Met name het interieur en de krachtige vertaling van de onderwijsvisie worden geroemd. In het ontwerp van atelier PRO zijn enkele vernieuwende concepten verwerkt. De docent heeft bijvoorbeeld geen bureau meer in het lokaal. De rol van de leraar verandert immers van instructeur naar coach en begeleider. Het interieur moet dit kunnen faciliteren en flexibel aan te passen zijn naar verschillende didactische werkvormen.

Ander voorbeeld: In de verschillende onderwijsdomeinen nodigt het meubilair uit om te loungen. Maar de banken en bijbehorende stoelen zijn zo ontworpen dat leerlingen hier ook staand in groepen of zittend individueel kunnen samenwerken.

In het Atrium kunnen leerlingen zelf hun indeling bepalen. De speciaal gemaakte bank-units zijn zwaar en groot, maar met een slim pedaal zijn ze gemakkelijk verrijdbaar. Dat maakt de indelingsmogelijkheden in het Atrium veel groter. Theateropstelling, lunchruimte, individuele studieplek, samenwerken in groepen - kan allemaal.

Op die manier bieden we meer keuzemogelijkheden en stimuleren we docenten en leerlingen steeds te zoeken welke werkplek het beste is voor het leerdoel.  

Lees in deze publicatie van Schooldomein meer over hoe we deze - en andere vernieuwingen - samen met de opdrachtgever voor elkaar kregen: