Metis Montessori Lyceum: eerste school met programeerles

Het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam is de eerste school van Nederland waar het vak coderen of programmeren op het lesprogramma komt te staan. Voor de ICT-branche komt het geen moment te vroeg. De eerste scholieren starten in het schooljaar 2016/2017. En laat nu ook rond die tijd de nieuwbouw voor het Metis Montessori College gereed komen. 


Naast deze nieuwe 'Coderclass' mag het Metis Montessori Lyceum zich nu ook officieel Technasium noemen. Een Technasium heeft een vernieuwend onderwijsconcept waarbij het bèta-onderwijs verder wordt bevorderd en ontwikkeld. 


Speciaal voor het Technasium onderwijs ontwerpen wij twee grote ateliers in de nieuwbouw. Hier kunnen de leerlingen in groepen de opdrachten uitwerken die zij uit het bedrijfsleven krijgen. En later ook de resultaten aan hen presenteren. 

Het vak Onderzoek en Ontwerp (O&O) wordt gegeven vanaf de brugklas en is alleen bij een Technasium een officieel examenvak. Bij O&O gaat het om: onderwijs dat denken koppelt aan doen en theorie combineert met praktijk. Samenwerking met bijvoorbeeld het bedrijfsleven in de regio is hierbij heel belangrijk. De leerlingen gebruiken bij O&O kennis en vaardigheden uit traditionele vakken als natuur- en scheikunde om de opdrachten uit te voeren. 

Bekijk hieronder een filmpje over het Metis Montessori onderwijs, met beelden vanuit het bestaande gebouw waarvoor wij in 2013 de renovatie ontwierpen.