Groen licht nieuwbouw Carmel College Salland

De gemeenteraad van Raalte heeft op 5 juli jl. groen licht gegeven voor nieuwbouw voor het Havo/VWO van Carmel College Salland. Een mooi resultaat van het proces dat de school samen met de stichting Carmel College, gemeente Raalte, HEVO, Dijkoraad en atelier PRO heeft doorlopen.

Ingrid Hegeman, sectordirecteur Havo/VWO is verheugd dat de gemeente investeert in goed en toekomstgericht onderwijs voor de jongeren in Salland.  ‘Na een lang en zorgvuldig traject, waarin we het ruimtelijk programma van eisen, het technisch programma van eisen en het financieringsplan gedetailleerd uitgewerkt hebben, zijn wij er klaar voor!’

Aan de nieuwbouwplannen ligt een vernieuwd en gedegen onderwijsconcept ten grondslag. Aan de jongeren van nu en in de toekomst worden andere eisen gesteld dan 20 jaar geleden en dus ook aan het onderwijs. Om in de toekomst goed en actueel onderwijs te kunnen blijven bieden, is een gebouw noodzakelijk dat modern onderwijs mogelijk maakt.

Door middel van ontwerpschetsen heeft atelier PRO de eerste ruimtelijke vertaling gemaakt van het onderwijsconcept. De leerlingen en hun leerproces staan daarbij centraal, de school moet zoveel mogelijk sociale veiligheid bieden. Het gebouw is daarom opgedeeld in ‘domeinen’, waar teams van leerlingen en hun docenten gehuisvest zijn. Deze teams van leerlingen en docenten werken meerdere jaren nauw met elkaar samen binnen het domein. De domeinen zijn praktisch ingericht met diverse typen onderwijsruimten: klaslokalen, leercentra, stilteplekken en plekken waar je samenwerkend kunt leren.

Atelier PRO start in september aan het Voorlopig Ontwerp van het Havo/VWO gebouw. De oplevering van de school is gepland in augustus 2014.

Meer informatie over het Carmel College Salland