Meerwaarde van renovatie Pleincolleges Eindhoven

Renovatie, of vernieuwbouw, heeft verschillende voordelen ten opzichte van nieuwbouw. Vakcollege Eindhoven en Aloysius de Roosten mavo zijn daarvan een goed bewijs. De sfeer van oude gebouwen, met prachtige details als balken, glas-in-lood en hoge plafonds is met nieuwbouw niet te evenaren. Daarnaast hebben bestaande (school)gebouwen een grote sociale waarde, ze zijn als het ware in ons collectieve geheugen gegrift. Het zijn vaak bakens in de stedelijke context.

Fancy
In de afweging tussen nieuwbouw en renovatie, vind ik het belangrijk om betrokkenen het idee van renovatie te laten omarmen. Toon ze de kwaliteiten van het bestaande . Veel schoolbesturen willen graag fancy en nieuw, maar voor sommige onderwijsorganisaties kan een renovatie juist veel onvoorziene voordelen met zich meebrengen. 

Monument
De renovatie van Vakcollege Eindhoven en de Aloysius de Roosten mavo in Eindhoven uit de jaren vijftig bevestigt dat beslist. De opgave bestond uit de renovatie van een vierlaagse gangschool met praktijkhallen uit de wederopbouwperiode, gecombineerd met nieuwbouw. Het gebouw stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar wordt waarschijnlijk binnenkort als gemeentelijk monument aangewezen. De school, van het zogenaamde LTS-type, leent zich niet voor activiteit gericht leren, maar is ideaal voor de beide scholen die er gevestigd gaan worden. 


Techniekonderwijs en mavo
Sommige groepen leerlingen hebben nog steeds veel baat bij het wat traditioneler, klassikaal onderwijs. Deze theorielessen vinden plaats in de lokalen in het hoofdgebouw, terwijl het techniekonderwijs in de hallen wordt gegeven. Het oorspronkelijke gebruik van het gebouw wordt hiermee eer aan gedaan. Door de plint van de ‘hoogbouw’ transparant te maken, ontstaat meer interactie met de buurt. Nieuwbouw achter de hoogbouw verbindt de gangschool en de hallen en huisvest een mavo. Hier is uiteraard meer ruimte voor moderne onderwijsvormen. De vernieuwbouw wordt deze zomer opgeleverd.

Verandering van het oorspronkelijke ontwerp
De renovatie van de twee scholen Vakcollege Eindhoven en mavo Aloysius de Roosten in Eindhoven zijn in volle gang. Ten opzichte van het prijsvraagontwerp (Europese Aanbesteding) van december 2011 zijn er niet veel verschillen meer geweest. zie afbeelding). Ok, de aula was in de prijsvraag weliswaar door een patio verbonden met de bestaande bouw. Maar tijdens het proces is deze patio vervallen en rechtstreeks tegen de hoogbouw aan geplaatst. Maar verder is het ontwerp grotendeels in tact gebleven. 

Verborgen schoonheid
In de praktijkhallen is de keuze voor vervanging van de dakkappen absoluut een goede geweest. Deze lekten al vanaf de bouw en zaten daardoor verborgen achter een plafond. De toch al karakteristieke praktijkhallen krijgen hierdoor hun oorspronkelijk bedachte kap terug. Wellicht kunnen in de toekomst aan de buitenzijde op het zuiden georiënteerde panelen worden toegevoegd, zoals uitvoerder Stefan suggereert. Vanuit de praktijkhallen loop ik langs een enorm woud aan stempels door naar de bestaande hoogbouw. De prachtige jaren 50 tafelconstructie waar dit gebouw uit bestaat komt vanuit een enigszins romantische beschouwing nu goed tot zijn recht.


Corbusiaans
Doordat op de begane grond vrijwel alle wanden zijn gesloopt is het bijna een Corbusiaanse gebouw a pilotis geworden. Bijna jammer dat de schoolfunctie om wanden en afgesloten ruimtes vraagt. In dat licht bezie ik ook dat de oorspronkelijke stalen kozijnen nu door renovatiekozijnen worden vervangen. Ze zijn zorgvuldig uitgezocht en passen in een schoolbudget en de gebruiker zal dolblij zijn met de nieuwe kozijnen maar hier is op detailniveau wel ingeboet aan het oorspronkelijke karakter.Omhooglopend naar de bovenste verdieping, is er goed overzicht over de inpassing van nieuwbouw en bestaand; het ensemble voegt zich in de wijk. Eindhoven heeft er een mooi schoolgebouw bij, de wijk een frisse en hedendaagse buur en de leerlingen hopelijk een nieuw, stimulerend huis.

Ga voor meer informatie naar de projectsite
Lees ook de blog over de oplevering  

Pascale Leistra
senior architect