‘Making School’ op Dutch Design Week 2016

Op de Dutch Design Week 2016 vindt de expositie Making School plaats. Van 22 tm 30 oktober toont de creatieve industrie industrie hoe ze met haar kennis en kunde kan bijdragen aan een stimulerende onderwijsomgeving. Initiatiefnemer Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie wil hiermee ontmoetingen creëren tussen de ontwerp- en de onderwijswereld.


Het Stimuleringsfonds en onderzoeksprojecten in het onderwijs   

Het Stimuleringsfonds voor de creatieve industrie is een belangrijke aanjager geweest in dertien onderzoeksprojecten op het gebied van onderwijs. Atelier PRO is blij met de aandacht voor die onderzoeken op de Dutch Design Week. Een van die onderzoeken is ‘Stad als school | School als stad’. Daaraan werkten Pascale Leistra en Dorte Kristensen van atelier PRO samen met Matthijs de Boer Stedenbouw. 
 

Onderzoek: Stad als school, school als stad  
De stad ontleent zijn bestaansrecht aan de ontmoeting. En dat geldt in toenemende mate ook voor de school. De ontwikkelingen in het beroepsonderwijs vragen om een open onderwijsomgeving.
Het eenrichtingverkeer van het abstracte, buiten de echte wereld geplaatste klassikale onderwijs maakt plaats voor onderwijsvormen gebaseerd op integratie met het toekomstige werkveld van de studenten midden in de echte wereld. De mogelijkheden van de moderne communicatiemedia die onderwijs op afstand mogelijk maken en alle denkbare informatie op elke plek op de wereld beschikbaar maken spelen daarbij een rol. Evenals de revival van kleinschalige hoogwaardige maakindustrie in de steden, die leerplekken op locatie aanbiedt zoals dat ook gebeurde in het gildensysteem. De gedachte dat daarmee het belang van de school als gebouw afneemt of zelfs verdwijnt is te simpel. De school zoekt de stad steeds meer op door naar buiten te gaan, maar de school kan de stad ook naar binnen halen.
Meer informatie vind je op de site van mdbs.nl


Meer over Making School
Wil je alles weten over de expositie en de programmering bezoek dan de Making School website. Meld je als bezoeker aan via Making School facebook pagina.  

 

#MakingSchool #DDW16