Atelier PRO en WW+ Architektur winnen 2e prijs voor school in Frankfurt am Main

Het ontwerp van atelier PRO en WW+ Architektur voor scholengemeenschap Riedberg in Frankfurt is tweede geworden in de prijsvraag die uitgeschreven was door de gemeente Frankfurt am Main. De nieuwe scholengemeenschap heeft een oppervlakte van ca. 7.200 en is bestemd voor 650 leerlingen.

Het ontwerp van PRO en WW+ was vooral opvallend vanwege de zeer zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing en een geleding van bouwmassa's in deze nieuwbouwwijk. Opmerkelijk was ook de intelligente gevel, opgebouwd uit modulen die ontworpen zijn georiënteerd op de zon en zo het innovatieve doel ‘Passiv Bauen’ bevordert.

Verder was de functionele organisatie van de verschillende schooldomeinen en de routing binnen de school bijzonder te noemen. Het bouwsysteem was gebaseerd op een modulair systeem waardoor een gefaseerde bouw vereenvoudigd kan plaatsvinden. Hierdoor groeit het gebouw mee met de behoefte van de school in de woonwijk in wording.  

Als Nederlands bureau is atelier PRO samen met deze fantastische Duitse partner WW+ heel trots op dit resultaat, vanwege de vele innovatieve vindingen en de elegante inpassing van het gebouw in zijn omgeving.


Lees meer over dit prijsvraagontwerp, Gesamtschule Riedberg Frankfurt am Main


Constanze Knüpling, architect