Atelier PRO wint aanbesteding Bastiaanpoort Delft

Atelier PRO heeft de aanbesteding gewonnen voor  het vastgoedproject aan de Bastiaanpoort in Delft. MN en Proactief Vastgoed kozen in opdracht van Pensioenfonds Metaal en Techniek voor atelier PRO als architect voor de herontwikkeling van de voormalige V&D locatie. Het bestaande blok wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, een commerciële plint met drie lagen huurwoningen.

 

Context
De kavel aan de Bastiaanpoort ligt in het Zuidpoortgebied in de Delftse binnenstad. Hoewel het blok volledig is omgeven door nieuwbouw, is het onderdeel van het Delftse historische grachten. De kavel ligt op een markant punt op de route van Historische Delftse binnenstad (vanaf de Beestenmarkt) richting het nieuwe winkelcentrum van het Zuidpoortgebied: het Bastiaansplein. De plek vormt de overgang tussen verschillende sferen; tussen oud en nieuw, tussen gracht en winkelcentrum. Ook vormt het de overgang in schaal en functie: van kleinschalige, meer grondgebonden verkaveling van de Delftse binnenstad naar gestapelde hoogbouw (winkels over twee lagen en appartementen).

Homogeen blok 
Voor het spanningsveld van tegenstellingen in schaal, sfeer, programma en karakter bedacht Atelier PRO een ontwerp van een homogene bouwmassa in schaal, maat, proportie en ritmering van de gevels. Dit maakt het gebouw herkenbaar als één volume met een duidelijke hoofdstructuur in de gevel waarbinnen verschillende functies worden opgenomen en uitgewerkt. Via een eenduidig architectonisch idioom worden verschillende ritmes gemaakt afhankelijk van woningtype en schaal van de aangrenzende stedelijke ruimte.

Architectuur visie 
In de visie van atelier PRO presenteert het bouwblok zich als één continue bouwmassa van vier bouwlagen (drie woonlagen op een plint). Als homogeen en eenduidig gebouw is het van alle zijden een herkenbaar element van de Delftse binnenstad. Qua bouwhoogte vormt het een intermediair tussen de verschillende bebouwingshoogten.

De gevels van de historische Delftse binnenstad dienden als inspiratiebron voor een aantal spelregels voor de gevel zonder al te letterlijk te zijn. Belangrijke kenmerken zijn:

- Duidelijke opbouw: plint, opbouw en lijst
- Verticaliteit
- Contrast tussen baksteen en witwaarde bijvoorbeeld door toepassing van andere materialen als natuursteen of beton.

Die kenmerken leiden tot een abstract raster of reliëf dat de bouwmassa definieert en leesbaar maakt. Het grid is geïnspireerd op het werk van de Delftse beeldend kunstenaar Jan Schoonhoven. Het vormt de basisstructuur waardoor elementen als balkons, winkelpuien en signing, kozijnen, dichte gevelvlakken en expeditie-ingangen elk hun plek krijgen. Het grid abstraheert via een bewerking de Delftse grachtenwand in een sequentie van Schoonhoven-reliëfs.

Meer informatie is te vinden op de Bastiaanpoort projectpagina