Nieuw buurschap Roosenhorst in Duivenvoordecorridor

Gemeente Voorschoten krijgt een nieuwe bijzondere woonomgeving. Voor de ontwikkeling daarvan is Team Vink Bouw geselecteerd. Atelier PRO maakt deel uit van dit team. 

Buurschap Roosenhorst
Buurschap Roosenhorst wordt opgezet in een ecologisch cultuurlandschap met verwijzingen naar de Duivenvoordecorridor. Atelier PRO architekten en Buro Sant en Co maken deel uit van het team Vink Bouw, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling. Atelier PRO is verantwoordelijk voor de architectuur van de villa’s. Buro Sant en Co is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundige plan en landschapsarchitectuur 

Het plan 
De pijlers van het plan Roosenhorst (51.000m²) zijn landschap, ecologie en cultuurerfgoed. Minder dan 10% van de oppervlakte wordt gebruikt voor wonen. De locatie wordt opgedeeld in vier ‘kamers’ met elk zijn eigen karateristieken maar vormen samen één geheel. Hierdoor ontstaat een soort buurschap in het groen , waardoor de onderlinge samenwerking tussen de ‘buren’ centraal staat.   

Rode draad
De rode draad in het plan is kleinschaligheid, ecologie en zorgvuldige architectonische inpassing. Het stedenbouwkundig ontwerp voegt zich vanzelfsprekend in het bestaande coulisselandschap van open en gesloten. Langs de Kniplaan komen enkele korte rijen met steeds drie woningen met pannendaken die verwijzen naar de historische lintbebouwing. In het verlengde van de Horstlaan en langs de historische bollenschuur komt een grote open landschapskamer. Achter op de locatie komt een kleinschalig appartementengebouw in de vorm een landgoedvilla. Deze verwijst naar de buitens die elders in de Duivenvoordecorridor lagen en soms nog liggen. Nog iets meer naar het noordoosten volgen enkele dubbele boerenhuizen met rieten kappen en een boomgaard in het midden. Roosenhorst wordt vervolgens afgesloten met een bosrand met daarin enkele ecologische landschapsvilla’s.

Meer informatie over het project is te vinden op www.roosenhorst.nl