BIM vraagt om een breed gedragen systematiek

Architekten hebben de aflopen jaren al een behoorlijke stap gemaakt met het gaan gebruiken van de mogelijkheden van BIM in het ontwerpen en uitwerken van gebouwen. Nu de economie weer aantrekt lijkt ook de bouwbranche in een breder verband de aansluiting te gaan maken. En niet alleen in specifieke pilots of projectgerichte ontwikkelingen maar ook in breed en in project- en bedrijfsoverstijgend verband.

Goede afspraken vooraf
Bij alle projecten die atelier PRO de afgelopen jaren met adviseurs, opdrachtgevers en soms ook aannemers in een BIM omgeving is gestart is één ding wel duidelijk geworden. Om op een structurele maar vooral ook effectieve manier informatie te kunnen delen en uitwisselen is het absoluut noodzakelijk afspraken te maken. Het liefst vooraf, en niet gaande het proces. Het lijkt een open deur maar het blijkt keer op keer weer dat ketenintegratie, en met name het zinvol uitwisselen van informatie toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus ieder project weer opnieuw een startup met alle (BIM) partners om afspraken te maken over welke informatie, op welke manier, op welke niveau, op welk moment wordt gedeeld.
Nu zal deze afstemming aan het begin van een project altijd nodig blijven als we werken met wisselende teams, verschillende complexiteiten en voortschrijdend inzicht. Maar er is wat mij betreft ook een duidelijke behoefte aan een breed door de markt gedragen structuur waardoor het voor iedereen duidelijk is wat er verwacht kan worden en er niet voor ieder afzonderlijk project nieuwe systemen en conventies moeten worden bedacht.

STABU-systematiek duidelijk voor iedereen 
Atelier PRO maakt al sinds 1987 gebruik van de STABU-systematiek voor het schrijven van algemene voorwaarden en bestekteksten. En als één ding in de tijd duidelijk is geworden is het wel het gemak van een branchebreed gedragen systematiek. Bij uitwissing van materiaal- en werkspecificaties tussen ontwerpers, aannemers, leverancier en fabrikanten middels STABU2 gaat de discussie immers zelden over de structuur van de informatie. En afstemming vooraf is tot een minimum beperkt. Alle partijen weten hoe de systematiek werkt en waar je moet zoeken. ‘Zoek je kozijnen? In hoofdstuk 30!’. Ook de vaste artikelopbouw, resultaat beschrijving-bouwstof beschrijving-plaatsbepaling, is voor iedereen duidelijk. En zeker niet onbelangrijk, de structuur wordt door de softwarepakketten zodanig geïmplementeerd dat een omschrijving zo goed als automatisch op de juiste plek in de systematiek terecht komt.

Classificeren van informatie
Hoe anders is het nog in projecten waar BIM wordt toegepast. Terwijl juist bij gebruik van BIM de uitwisseling van informatie (de ‘i ‘ in BIM) de kern van de zaak is. Softwarepakketten, individuele partijen en markinitiatieven geven elk hun eigen invullingen in het classificeren van informatie. Een RVB BIM norm en de Dutch Revit Standards zijn goede initiatieven om meer eenduidigheid te krijgen in de wereld van BIM. Maar de vraag is of dit geëigende partijen zijn die voldoen de onafhankelijk zijn om een algemene standaard of systematiek op te zetten, en belangrijker nog, te beheren.


STABU Bouwbreed
STABU heeft de afgelopen jaren ook zeker niet stil gezeten als het gaat in het zoeken naar de aansluiting met BIM. De nieuwe systematiek Bouwbreed geeft een goede basis voor het gebruiken van de ‘oude vertrouwde’ systematiek in een nieuwe omgeving. Hoe goed zou het niet zijn als elementen in een BIM via een standaard classificatie uitgewisseld kunnen worden, zodanig dat ongeacht de partij waar je mee samenwerkt, duidelijk is wat er van je verwacht wordt en wat je kunt verwachten in het kader van indeling, omvang en inhoud van informatie. Dat ook normen, standaarden en voorwaarden actueel en juist worden geïmplementeerd. Ik besef dat de complexiteit van een BIM meer zal vergen van een systematiek dan STABU2, of Bouwbreed op dit moment wellicht kan. Maar laten we vooral de kracht en voordelen zien van een breed gedragen en onafhankelijke systematiek zoals STABU die beheert. Nu het economisch weer wat beter lijkt te gaan, ook in de bouw, zou het goed zijn als alle partijen samen met STABU weer gaan investeren in een afspraken stelsel waarmee BIM zich echt kan ontwikkelen tot de belofte die nu nog boven de markt hangt.

 

John Koks, kostendeskundige en projectcoördinator