Lezing Dorte Kristensen over 'Personalised Learning'

Op 28 maart geeft Dorte Kristensen een lezing over 'personalised learning' in het nieuwe IJburgcollege2 in Amsterdam.

Wat is 'Personalised learning'en welke rol speelt het ontwerpen van onderwijsruimte daar in? Dat is het onderwerp van de lezing door Dorte Kristensen. De afgelopen jaren heeft atelier PRO de veranderingen in het onderwijs van dichtbij gevolgd. De veranderende onderwijsvisies hebben geleid tot andere inrichtingsontwerpen van scholen. Het Amsterdamse IJburgcolleg2, waar de lezing plaatsvindt, is daar een voorbeeld van.

 

Centrum voor gezonde scholen
De lezing maakt deel uit van een de inspiratiesessie 'Van en met elkaar leren in een nieuw onderwijslandschap', een initiatief van het Centrum voor Gezonde Scholen. Deze organisatie Het Centrum voor Gezonde Scholen focust op de verbetering van het binnenklimaat in scholen en het creëren van een aangename en optimale leer- en leefomgeving.

 

Lees meer over het programma en de aanmelding van de inspiratiesessie van 28 maart in Amsterdam