ROC Hub geselecteerd door Stimuleringsfonds

Met de Open Oproep Flexibiliteit van de leeromgeving nodigden het Stimuleringsfonds en de MBO Raad stedenbouwkundigen, architecten, ontwerpers en (digitale) makers uit voorstellen in te dienen gericht op nieuwe strategische visies, ontwerpvoorstellen, en/of prototypes voor flexibele onderwijshuisvesting. De uitvoering van het ontwerpend onderzoek zal van maart tot september 2018 plaatsvinden in nauwe samenwerking met het Friesland College, Summa College, Horizon College of CITAVERDE College.

Van de dertien inzendingen is ROC Hub voor het Horizon College met drie andere inzendingen gekozen. ROC Hub is het resultaat van een samenwerking tussen Open Kaart, Atelier PRO en ICS adviseurs.

Open Kaart, Atelier PRO en ICS adviseurs gaan samen op zoek naar een ROC als onderdeel van een lerende gemeenschap, die groter is dan het ROC zelf. Zij voeren het ontwerpend onderzoek uit met Dolf Broekhuizen (onderzoeksmethodologie) en Mathijs de Boer (stedenbouw) als reviewgroep. Met een onderzoek naar de ROC Hub verkent wat nodig is om een ROC-locatie te herontwerpen tot een plek die door de beroepspraktijk, kennispartners en community herkend wordt als hun plek. Een plek die met tal van instellingen en bedrijven uit de omgeving in verbinding staat. Een plek, die aansluit aan de behoeftes van onderwijs en de stad. De ROC Hub is een inspirerende plek voor en van de regio, waar instellingen, bedrijven en buurtbewoners zich thuis voelen en waar samen met het Horizon College activiteiten plaatsvinden gericht op kennis delen, innovatie, experimenten, maatschappelijke vraagstukken en dienstverlening. Het is vooral een plek die ruimte biedt voor activiteiten die aansluiten op de actualiteit en van tevoren niet altijd voorspelbaar zijn. De naam ROC Hub verwijst naar de plek waar ROC’s kunnen inspelen op de behoefte aan meer wendbaarheid en verwevenheid van het beroepsonderwijs met de beroepspraktijk en kennispartners. ‘Hub’ betekent letterlijk de naaf van een wiel, de plek waar alle spaken bij elkaar komen. De ‘ROC Hub’ draagt bij aan de verbinding van het Horizon College met haar fysieke, sociale en economische omgeving.


Meer informatie