atelier PRO ontwerpt interieur Stadhuiskwartier Deventer

Atelier PRO architecten is uit 4 inzendingen geselecteerd om het interieurontwerp te maken voor het nieuwe Stadhuiskwartier te Deventer. De gemeente Deventer stelde flexibiliteit, duurzaamheid, samenwerking en interactie als belangrijke uitgangspunten voor het interieur.

Het Stadhuiskwartier ligt tussen het Grote Kerkhof, Polstraat, Burseplein en Assenstraat. Het plan bevat een deel nieuwbouw (ca. 15.500 m² BVO) en een deel renovatie, restauratie en verduurzaming van bestaande rijksmonumenten (ca. 3.500 m² BVO). De markante nieuwbouw, naar ontwerp van Neutelings Riedijk architecten voegt zich respectvol naar de bestaande historische bebouwing. De gemeente wil een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaam bouwen en heeft de ambitie om een gebouw te realiseren met BREEAM-score excellent.

Democratie en bestuur in Deventer zijn al eeuwenlang verbonden aan deze prachtige plek. De nieuwbouw betekent een grote kwaliteitssprong, niet alleen voor de gemeentelijke organisatie, maar ook voor de binnenstedelijke kwaliteit op deze locatie. Met het Stadhuiskwartier wil de gemeente de eigen organisatie bijeen brengen aan de Grote Kerkhof en bovendien een centraal ontmoetingspunt creëren. Publieke ruimten worden zodanig ingericht dat ze ook te gebruiken zijn voor tentoonstellingen, debatten en symposia. Het interieurontwerp is hierin leidend.

De gemeente wil met haar nieuwe kantooromgeving aansluiten op ‘Het Nieuwe Werken’ en kiest in het interieur voor een flexibele kantoorindeling. Een activiteiten-gerelateerd werkplekconcept draagt bij aan een nieuwe manier van werken waarin innovatief, participatief en resultaatgericht werken centraal staat. Medewerkers kunnen flexibel en vrij van plaats en tijd werken. In het ontwerp van atelier PRO architekten is oriëntatie gekoppeld aan interieur-specials, zogenaamde ‘gouden eieren’, welke herkenbare ontmoetingsplekken vormen. Meubels bevatten benodigde faciliteiten zoals stroompunten en zijn flexibel aanpasbaar. Kleurgebruik refereert in navolging van de historische bebouwing naar pigmenten uit de 17e eeuw, zoals ultramarijnblauw, indigo, omber, kraplak en loodtingeel.

Atelier PRO heeft daarnaast ‘Het Nieuwe Wachten’ concept ontwikkeld en toegepast in de openbare publiekshal. Interieurcomfort uit zich in navolging van wachttijd, zodat de wacht-plek gekozen kan worden bij gewenste gemoedsrust. Zakelijk meubilair voor bezoekers met haast, en een meer zacht interieur voor rustige plekken waar langer wordt verbleven. De functionele indeling van de publiekshal is dus net als ‘Het Nieuwe Werken’ gerelateerd aan de activiteiten waarbij zichtbaarheid, overzicht en duidelijke wachttijdaanduiding van groot belang zijn. Het interieurontwerp ondersteunt hierin de bedrijfsvoering en het hoge niveau van service en ‘hostmanship‘ van de gemeente Deventer.

Meer projectinformatie Stadhuiskwartier Deventer.