Atelier PRO deelnemer aan STAD gesprek over Den Haag Zuid West

Een Haags architectenbureau hoort mee te praten over het ruimtelijk en maatschappelijk welzijn van zijn eigen stad, vinden we. Om die reden is atelier PRO deelnemer in STAD gesprek: Ontwerpen aan verbinding voor Den Haag Zuidwest. STAD gesprek is een initiatief van Platform Stad. Namens atelier PRO denkt Martijn de Visser in mee in de visieontwikkeling.

Ongedeelde Stad
Tijdens het STADgesprek ‘Ongedeelde Stad’ in februari 2018 besprak Platform STAD de ruimtelijke segregatie van Den Haag en de gevolgen daarvan in Den Haag Zuidwest. De opgave staat inmiddels hoog op de stedelijke agenda, met Den Haag Zuidwest als een van de focusgebieden van het nieuwe college. 

Stedelijke Verbindingen
Om dichter bij oplossingen te komen organiseert Platform STAD het STADatelier Stedelijke Verbindingen. Vier teams ontwikkelen een ruimtelijke visie voor de Meppelweg en Melis Stokelaan, twee belangrijke assen aan de rand van Den Haag Zuidwest. De teams wordt gevraagd om de verdichtingsopgave te verbinden met de vraagstukken rond de inclusieve stad die actueel zijn in Zuidwest.


Martijn de Visser (architect/ stedebouwkundige) vormt samen met Sanne van Loon (VanwWilsumvLoon) en Niraj Sewraj (BPD) een van de vier teams die zich buigen over een ontwerpscenario voor verbinding van Den Haag Zuidwest. Wordt vervolgd.