STADatelier toont ontwerpvoorstellen voor Den Haag Nieuw Zuidwest

De ontwerpvoorstellen door de drie teams van STADatelier Stedelijke Verbindingen voor Den Haag Zuidwest zijn inmiddels gepresenteerd. Samen met Sanne van Loon (Van Wilsum Van Loon) en Niraj Sewraj (BPD) vormde Martijn de Visser van atelier PRO het team NIEUW ZUIDWEST.

Sociaal economische impuls
Het team identificeert in Den Weg Zuidwest zowel een sociale als economische opgave. Veel bewoners kampen met armoede en isolement. Ruimtelijk en programmatisch is Zuidwest eenzijdig qua woningaanbod, voorzieningenaanbod en openbare ruimte. De verdichtingsopgave komt daar nu bij. Team Nieuw ZUIDWEST gelooft dat ruimtelijke en programmatische ingrepen een sociaal economische impuls kunnen geven. Maar wel met een focus op:

  • Inclusiviteit – Bestaande en nieuwe bewoners moeten zich ‘thuis’ voelen.
  • Vitaliteit – Vitale lokale economie met voldoende koopkracht.
  • Beleving – Inspirerende leefomgeving.

 

Twee ruimtelijke scenario’s voor Melis Stokelaan
NIEUW ZUIDWEST formuleerde 7 kansen en uitgangspunten voor ruimtelijke ingrepen langs de Melis Stokelaan. Ze werkten die principes verder uit in twee ruimtelijke denkrichtingen: Park Centraal en Meander.

Lees meer over het voorstel NIEUW ZUIDWEST