Haagse Vrijzinnig Christelijk Lyceum weer in gebruik genomen

Op dinsdag 11 december 2018 hadden de leerlingen van het Haagse Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) voor het eerst les in hun nieuwe school. Nou ja, nieuw; een klein deel van het oude schoolgebouw in het Van Stolkpark is natuurlijk blijven staan. Deze monumentale villa uit 1903 heeft haar oude onderwijsfunctie weer teruggekregen en is nu door middel van een glazen brug verbonden met het nieuwe gebouw.


Het is nog een beetje wennen voor de leerlingen. Nog niet alles is uitgepakt, de aula staat nog vol dozen en het is zonder aanduidingen nog een beetje gokken wat nu de jongens- en wat nu de meisjeswc’s zijn. Toch voelt het toch ook vertrouwd. De schaal, de menselijke maat van het oude gebouw is behouden maar in een nieuwe, moderne, lichte, warme en comfortabele jas gegoten. Oude elementen zoals de villa, glas in lood, theatertechniek, meubilair zijn in de nieuwbouw ingepast.

Als in het voorjaar de begroeiing aanslaat en de Pegasus, het kunstwerk van M.C. Escher is teruggeplaatst is de transformatie compleet.

Lees meer over het ontwerp van het hernieuwde VCL op de projectpagina.