Atelier PRO ontwerpt nieuw Sport- en Tentamencentrum voor Universiteit Leiden

Atelier PRO is geselecteerd voor het ontwerp voor het nieuwe Sport- Tentamen Centrum (SeTC) voor de Universiteit Leiden.

Het nieuwe SeTC komt direct naast het huidige tentamencentrum te liggen in het westelijk deel van het Leidse Bio Science Park. Het gebouw trekt circa 220.000 bezoekers per jaar; sporters en examinanten. Tentamens vragen om rust en concentratie terwijl sport lawaai en dynamiek genereert. De gepresenteerde visie van atelier PRO is gebaseerd op het samenbrengen van deze specifieke gebruiksfuncties in één circulair gebouw.

Gezien de hoge eisen en complexe opgave begint het ontwerptraject met een verkenning van de opgave vanuit de volledige breedte aan expertise in het ontwerpteam waarna begin 2020 gestart zal gaan worden met het Voorlopig Ontwerp.