Is digitalisering van invloed op onderwijsarchitectuur?

Op 21 september jongstleden was Dorte Kristensen gastspreker op de 7e LAB editie van de Internationale Bau Ausstellung (IBA) in Heidelberg. Ooit begonnen als een tentoonstelling voor innovatieve architectuur, is IBA inmiddels uitgegroeid tot een invloedrijk instrument voor innovatieve stedelijke ontwikkeling met bijeenkomsten en concrete projecten. De jaarlijkse conferentie 'IBA_LAB' beoogt een brede discussie tussen lokale en internationale sprekers op het gebied van architectuur, wetenschap en stadsplanning aan de hand van specifieke, actuele thema’s.

 

Met het motto 'Kennis creëert stad wil IBA Heidelberg aansluiten bij het bestaande potentieel van de stad en zich tegelijkertijd door ontwikkelen tot de ultieme kennisstad waarbij digitalisering een prominente rol speelt. Het IBA_LAB nr7 richt zich op de ontwikkeling van Patrick Henri Village (PHV), een voormalige Amerikaanse militaire basis. Dit is een concrete opgave binnen de stad waar KCAP een masterplan voor ontwikkelde dat verder uitgewerkt wordt in samenwerking met deskundigen uit uiteenlopende disciplines (wonen en bedrijf, onderwijs en wetenschap, openbare ruimte en mobiliteit) op gebied van ruimtelijk ontwerp.


Tijdens het IBA_LAB nr7 kwam een breed gezelschap aan experts bijeen waaronder journalisten, deskundigen uit de academische wereld maar ook Vinton Cerf  van Google en natuurlijk Kees Christiaanse. Aan de hand van het thema “Digitale stad?” wisselden zij van gedachte over hoe digitalisering onze manier van leven verandert. Welke effecten heeft de geglobaliseerde, kennisgerichte en in toenemende mate digitale samenleving op de gebouwde omgeving?

 

Vanuit de ervaring van atelier PRO op gebied van onderwijsarchitectuur benadrukte Dorte Kristensen dat digitalisering een krachtige hulpmiddel is geworden in het geven en krijgen van onderwijs. Daardoor is de behoefte aan leeromgevingen veranderd qua soorten ruimte. Onderwijs vraagt een leefomgeving die afgestemd is op de menselijke interactie, de sociale behoefte. Interieure, (semi)publieke ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid. Dat geldt te allen tijde, ook in de ontwikkeling naar digitale stad. Niet de digitale tools maar mensen maken de stad en het is dus voor mensen dat we ontwerpen.

Afbeelding op deze pagina: IBA Heidelberg

Lees meer over het IBA Lab N°7 Digitale Stadt

 

of bekijk de video