Huis van de Heuvel officieel geopend

 

Het Huis van de Heuvel aan het Mgr. Nolensplein in de wijk de Heuvel in Breda heeft officieel haar deuren geopend. Het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum is gevestigd in een bijzonder complex waarvan een oud Neo-Romaans Kerkgebouw - in de volksmond ‘het Ledikant’ - het hart vormt. Tijdens het renoveren en uitbreiden van de kerk heeft het Haagse architectenbureau atelier PRO rekening moeten houden met de status van rijksmonument. Het project omvat een gemeenschapshuis, twee basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang, consultatiebureau, bibliotheek, sportzaal en huismeesterbureau. Het totale programma omvat 6710 m², waarvan 4095m² nieuwbouw is.

Om de combinatie van brede school en voorzieningencentrum mogelijk te maken, heeft atelier PRO de kerk aangevuld met nieuwbouw. Het bestaande gebouwencomplex vormt samen met de uitbreiding één ensemble, waarbij nieuw en oud elkaar versterken. De balans tussen de twee is niet alleen te vinden in massaopbouw en materiaalgebruik, maar blijkt ook uit de abstracte witte volumes die in de onaangeroerde middenbeuk van de kerk lijken te zweven.

De eenheid van de bebouwing wordt verder benadrukt door een wintertuin met verbindingsbrug die de schakel vormt tussen oud en nieuw. De foyer in de kerk en de aula in de nieuwbouw stimuleren de interactie tussen de verschillende gebruikers optimaal door middel van verscheidende zichtlijnen en vides. Dezelfde ruimtelijkheid is ook terug te vinden in het interieur van de scholen. Ondanks de hoge dichtheid aan programma is een sculpturale binnenruimte ontstaan met spannende vides en bijzondere lichtinval.

De hoge dichtheid aan het programma is af te lezen aan het exterieur van het ensemble, met een kloeke eenheid als gevolg. Het exterieur sluit naadloos aan op de omliggende naoorlogse bebouwing van architect Granpré Molière. De omliggende huizenblokken hebben een dorps en spontaan karakter. Het ensemble van kerk, bijgebouwen en nieuwbouw dragen hieraan bij door een scharnier te vormen tussen het centrale plein en de groene Brink met groene weiden, hoge platanen en beukenhagen.

Met Huis van de Heuvel heeft atelier PRO een gebouw ontworpen dat een eigentijds commentaar levert op de historiserende architectuur van de Delftse School waarin materiaalgebruik en plastiek een krachtige rol spelen. De ingrepen in het interieur van de kerk zijn reversibel: ze zijn zo uitgevoerd dat de kerk in oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. De bijgebouwen van de kerk, de sacristie en de pastorie met kleine zaal, zijn behouden en nadrukkelijk in het ontwerp geïntegreerd.
Huis van de Heuvel kan worden beschouwd als een goed voorbeeld van hergebruik van leegstaande kerkgebouwen die een nieuw leven krijgen in de wijk. Met dergelijke renovaties blijven in onbruik geraakte gebouwen een betekenis houden als sociaal middelpunt van de wijk.

Meer projectinformatie over Huis van de Heuvel.

Meer beeldmateriaal op Flickr