Toegangs­deuren van het ­Allard Pierson staan weer open.

Op 13 juni jl. besteedde Het Parool.nl aandacht aan de afronding van de door atelier PRO ontworpen gedeeltelijke renovatie en inbreiding van het Allard Pierson. Het vernieuwde onderkomen maakt deel uit van de historische panden aan de Oude Turfmarkt waar ook de Bibliotheek Bijzondere Collecties van UvA is gehuisvest, eveneens een herontwerp van atelier PRO uit 2007. De Bibliotheek Bijzondere Collecties en het Allard Pierson Museum zijn recent verenigd in het nieuwe Allard Pierson, een geïntegreerd instituut dat kennis deelt met publiek en wetenschap.


Allard Pierson collecties

Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van archeologie, cartografie, boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, zoölogie en grafische vormgeving beschikt het Allard Pierson over een van de belangrijkste erfgoedcollecties in Europa.


Behoud historisch karakter én nieuwe functie

“Met de renovatie en nieuwbouw onder­strepen we nadrukkelijk de kwaliteit van onze monumentale locatie,” aldus Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson en bijzonder hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. De architecten zijn er volgens hem in geslaagd om van het historische karakter van de  voormalige functies van bank­gebouw, gesticht en het tussenliggende Gasthuishofpoortje één geheel te maken." (....)
“Het dagelijks openzetten van deuren staat ook symbool voor de openstelling van onze collecties, ooit aan­gelegd voor wetenschappelijk onderzoek. Het Allard Pierson is klaar om straks als brug te ­fungeren tussen de stad en het universiteits­kwartier in wording op het Binnengasthuis­terrein. En dat binnen budget en op tijd, een ­bijzondere prestatie in Amsterdam.”

 

Lees hier het volledige Parool artikel