Een duik in ons archief

Met regelmaat presenteren wij met trots onze nieuwe werken. Ook zijn we telkens blij met de mooie publicaties van onze net opgeleverde gebouwen. Maar pas als onze schetsen in archiefdozen zijn opgeborgen en de tijdschriften vergeeld in de kast staan komen onze ontwerpen écht tot leven. Het worden de dagelijkse leef- of werkomgevingen van de mensen voor en met wie we het bedachten.

Vanzelfsprekend werden de projectteams, die ooit aan onze realiseerde projecten werkten, gevormd door -al of niet deels-  ex-collega’s. Ook zijn de werken soms zichtbaar gebouwd in andere tijden. Maar zonder deze respectabele berg hadden we onze nieuwe vlaggen niet kunnen laten wapperen.

Een klik op het PRO ARCHIEF, geel oplichtend in de linkerbovenhoek bij 'Projecten', biedt een blik op deze ‘oude’ werken.

Veel van de door atelier PRO ontworpen gebouwen waren hun tijd ver vooruit. Ze gaven nieuwe antwoorden op de opgaven van dát moment en genereerden daarmee mooie en lovende publicaties. 
Van andere projecten komt de waarde pas een stuk later in volle bloei, nadat ze aanvankelijk in bescheidenheid het licht zagen. Zo wordt een slim herbestemmingsproject als de Ludgerhof in Lichtenvoorde nu als voorbeeld aangehaald van een uitstekende benadering van de hergebruikopgaven van vandaag.

Ook hebben wij gebouwen opgeleverd die nooit een breed publiciteitsspektakel waren, maar evengoed gewoon doen wat ze uiteindelijk moeten doen: prima functioneren voor de gebruiker.

Land van Krispijn in Dordrecht
(2001) is er zo een: een bescheiden complex van seniorenwoningen in de wijk Oud-Krispijn.  Het is een van atelier PRO's voorbeelden van kleinschalige inpassingen in bestaande stedelijke structuren. Ondanks -of zelfs dankzij!-  haar bescheidenheid en ‘gewonerigheid’ is dit project een uitstekend voorbeeld van wat destijds met deze ingreep werd beoogd. Het speelde in de vernieuwing van Oud-Krispijn een sleutelrol. Hiervoor haalde deze plek slechts het nieuws met gewelddadige criminaliteit en moest bijna letterlijk worden terugveroverd met het bouwen van een Politiepost (atelier PRO, 1997).

Met deze ingrepen is de sfeer in deze wijk uitzonderlijk verbeterd. Even googelen op 'Land van Krispijn' levert vooral resultaten op van winnende balkontuinen en vrolijke buurtfeesten. Nu bewoond door een actieve en betrokken groep mensen, die apetrots en buitengewoon tevreden zijn met hun gebouw. Mede door de architectonische opzet van het complex maakten ze het geheel tot hún gebouw. Ruimtes, terrassen en voorzieningen worden beter gebruikt dan we vooraf durfden te hopen. De door ons bewust met enige overmaat ontworpen koppelgebieden in gemeenschappelijke ruimtes worden op een verrassende manier aangekleed. Voor ons als ontwerpers is dit de ultieme bevestiging van wat ons bij atelier PRO uiteindelijk voor ogen staat: geen keurslijven bouwen, maar ruimte scheppen aan mensen en mogelijkheid.

Andere voorbeelden van mooie rijpe ‘stadsinbreidingen’ zijn de wijk Munteltuinen in Den Bosch en de woningen en kantoren aan de Witte Vrouwensingel in Utrecht. Net als het Land van Krijspijn verouderen deze gebouwen mooi en vervullen hun woonfunctie na zoveel jaren nog altijd buitengewoon goed. Dit soort opgaven wordt alleen maar actueler en zal in de toekomst toenemen. Atelier PRO zet zich daar dan weer graag voor in.

Met ons vizier op de uitdagingen van nu en de toekomst kunnen we het niet laten af en toe vol trots over onze schouder te kijken naar wat we inmiddels aan moois hebben nagelaten.

Kijk mee. Duik in het PRO ARCHIEF.