Atelier PRO is één van de winnaars The Face of Renovation in Moskou

De inzending van atelier PRO architekten, Spectrum Dialectica en HEADS Group is één van de winnaars van de internationale prijsvraag The Face of Renovation in Moskou.

De gemeente Moskou wil circa 60 miljoen vierkante meter woonoppervlak, verdeeld over 31 locaties, renoveren of vervangen door nieuwbouw. De schaal van de opgave vraagt om efficiëntie en repetitie maar er is ook een les uit het verleden geleerd: voor een duurzame oplossing mag dit niet ten koste gaan van karakter, identiteit en sociale cohesie.

De prijsvraag focust op de gevel als middel om zowel op wijkniveau als individueel niveau meer kwaliteit en identiteit te creëren. Inschrijvers konden daarbij kiezen uit verschillende locaties.

Atelier PRO, Spectrum Dialectica en HEADS Group hebben een visie neergelegd voor locatie 1, vier wijken in het noorden van Moskou waar circa 1.7 miljoen vierkante meter woningbouw wordt toegevoegd. De visie benadert de opgave op alle schaalniveaus, van wijk tot woning en is gebaseerd op drie pijlers: Identiteit, Inclusiviteit en Duurzaamheid.

In deze ontwerpvisie wordt de identiteit van de plek niet weggepoetst maar afgestoft en gebruikt als de basis voor een uniek beeld voor iedere wijk. Bewoners kunnen straks een nieuw huis betrekken waar ze zich zowel binnen als buiten thuis kunnen voelen.