In Memoriam Cees Nieuwenkamp 27 juli 1936 – 13 juli 2021

Op 13 juli 2021 is Cees Nieuwenkamp plotseling overleden.

Hij was in 1976 medeoprichter van atelier PRO en tot zijn pensioen in 1997 technisch directeur. Ook na zijn pensioen bleef hij op de achtergrond betrokken bij het bureau.

Wij wensen zijn vrouw Greta, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte bij dit verlies en willen hier stilstaan bij zijn betekenis voor atelier PRO en de projecten waar hij bij betrokken is geweest.
Bekijk hier een overzicht van de werken waar hij aan gewerkt heeft.


Medeoprichter Hans van Beek sprak vandaag op de Dankdienst over hun samenwerking en vriendschap.

“We leerden elkaar kennen in 1968 toen ik in dienst trad bij bureau Sj. Schamhart op de Statenlaan.
Jij werkte daar al. Eerder werkte je bij de Gemeente Den Haag ook bij Schamhart. In die periode had jij ervaring opgedaan met diverse scholen, de visafslag in Scheveningen, de uitbreiding van het gemeentemuseum en later, binnen het bureau Sj. Schamhart, met onder andere de bejaardenwoningen in Abtswoude en het oogziekenhuis. Ik heb veel van je geleerd.

Ik studeerde in die periode nog aan de Academie van Bouwkunst. Jij had die opleiding niet afgemaakt omdat je merkte dat je kracht meer in de techniek en de uitwerking lag. Maar je sprak wel de taal van de architectuur. We hadden direct een klik. En dat was mooi want er kwamen opeens grotere werken bij: Het Nationaal Archief in Den Haag en ook twee grote woningbouwprojecten: Couperusduin in Den Haag en een dorpsuitbreiding in Eibergen. Beide woonprojecten braken met de gangbare, anonieme oplossingen en kregen het predicaat 'experimenteel'.

We groeiden beide toe naar meer verantwoordelijkheid binnen het bureau. Een gesprek met Schamhart resulteerde niet in meer invloed in zijn bureau maar in een aanbod om samen met ons een nieuw bureau te stichten waarin naast ons, ook Ernst Verheij deelnam. In 1976 volgde de oprichting van PRO, een naam waaraan we na de verhuizing in 1978 naar de Kerkhoflaan het woord ‘atelier’ toevoegden. We kregen steeds meer en bijzonder werk waarbij jij verantwoordelijk was voor de technische uitwerking en ook de directievoering deed. Als je alle werken waar wij samen aan hebben gewerkt zo terug ziet, begrijp je dat we het altijd druk hadden. Jouw gezin kan daarover mee praten. En toch was je ook daar aanwezig.

Er waren ook tegenvallers zoals de gewonnen prijsvraag voor een groot, spraakmakend woningbouwproject in Almere. Alle hens aan dek. Het bureau verdubbelde. De palen waren al geheid toen de opdrachtgever failliet ging en wij met lege handen stonden en voor het eerst mensen moesten ontslaan. Dat project is nooit afgebouwd.

Gelukkig waren er naast tegenvallers ook meevallers, bijvoorbeeld in Amsterdam. We hadden een prijsvraag gewonnen in het Oostelijk havengebied met een gebogen blok over het water met 550 woningen en hoorden een week later dat we gekozen waren om een plan te maken voor de bebouwing rond de Oranje Nassaukazerne met 350 woningen. 800 woningen in 1 week. Werk aan de winkel. Mede daardoor besloten we in de directievergadering niet te solliciteren naar een opdracht voor het ontwerp van de Haagse Hogeschool. Toen we echter officieel werden uitgenodigd voor de prijsvraag besloten we toch mee te doen en we wonnen. Toen werd het pas echt druk.

Het werk veranderde ook. De computer deed bijvoorbeeld zijn intrede. Uit die tijd stamt ook jouw uitspraak: “met één druk op de knop”…….. een uitspraak die tot op de dag van vandaag op het bureau wordt aangehaald. Het kenschetst je positieve instelling en ook de stelligheid waarmee je je mening kon verkondigen.

Je was voor mij meer dan een goede collega, je was een dierbare vriend waar je altijd van op aan kon. We hadden beide een passie voor ons werk, zowel wat betreft het vak als ook voor het sociale aspect ervan. Maar er was meer: we pingpongden, de een sloeg op……… de ander smashte.

Je had oog voor de mensen, ging het gesprek aan en gaf vertrouwen. Je wist in de directievoering ook de bouwers te motiveren en als het nodig was te imponeren. Je had daarbij iets vanzelfsprekends. Ik werd ooit op een bouwplaats aangesproken door een uitvoerder waarvan ik wist dat hij een hoog lopend conflict met je had. Die Cees Nieuwenkamp, zei hij, we hebben een stevig meningsverschil maar ik moet zeggen dat ik ook veel respect heb voor zijn gemotiveerde betrokkenheid bij het project. Zorg dat hij bij het bureau blijft en niet vertrekt.

Nu ben je toch opeens vertrokken.
Ik zal je missen en ben je dankbaar voor de samenwerking en vriendschap die vanzelfsprekend leek maar dat zeker niet is".

 

Bekijk hier de werken van Cees bij atelier PRO.