Atelier PRO ontwerpt compacte, brede school in Genderen

Atelier PRO heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van de brede school in Genderen. Het gebouw zal drie verschillende gebruikers gaan huisvesten: CBS Het Fundament, kinderdagopvang Camelot en een bibliotheekpunt van de Gemeente Altena. Daarbij hebben we gekozen voor een compacte opzet met een modulaire maatvoering - niet alleen vanwege duurzaamheid, maar tevens om de kostenefficiëntie. Met oog hierop heeft atelier PRO ook goed gekeken naar de fasering - tijdelijke huisvesting voor scholen is namelijk erg kostbaar. Er is een plan bedacht waarbij we tijdens de bouw ongeveer de helft van de huidige school laten staan en de KDV pas in een tweede fase opleveren.

De nieuwbouw vervangt een bestaande school uit de 80’er jaren in een kleinschalige woonwijk, en is qua schaal, opzet en materialisering zorgvuldig ingepast in de omgeving. Daarbij heeft atelier PRO ook goed gekeken naar de synergie tussen de verschillende gebruikers, zowel in het proces als binnen het gebouw. Door de opzet met drie vleugels krijgt de school een ‘hart’; tegelijkertijd schept deze vorm ook een verscheidenheid aan buitenruimtes, waardoor we onder meer een speel- en leerbos konden toevoegen.