Thematafel De Architect: Zorgzame architectuur/stad

Wat is zorgzame architectuur? En wat kan de zorgzame stad betekenen voor de samenleving? De redactie van De Architect duikt de komende maanden in dit onderwerp aan de hand van projectbesprekingen, interviews en essays, én aan de hand van een thematafel; bij dit inspirerende gesprek, dat op 7 maart jl. plaatsvond, was ook Dorte Kristensen van de partij.

In Dorte’s optiek hangt de zorgzaamheid van architectuur en de stad af van de kwaliteit van ‘kleine’ plekken op de grens, de overgang tussen openbaar en privé: het terras aan de gevel van je zorgwoning, afgescheiden genoeg om van jezelf te zijn maar tegelijkertijd middenin de wijk; het grote raam met de brede vensterbank van het Kinderdagverblijf, waardoor je als klein kind beschermd toch deel bent van de grote wereld. Zorgzaamheid, dat zit in de verbinding tussen mensen.

Met de thematafel, geleid door hoofdredacteur Merel Pit, wil het magazine ontwerpers en onderzoekers die aan dezelfde opgave werken de mogelijkheid geven elkaar te leren kennen; tegelijkertijd geeft het de redactie een goed beeld van de onderwerpen die belangrijk zijn binnen dit thema. De discussie verliep rondom een aantal stellingen, zoals ‘geeft een goed gebouw antwoord op de behoefte van een specifieke doelgroep of is een goed gebouw voor iedereen?’; ‘wordt de gebruiker over het hoofd gezien tijdens het ontwerpproces van een zorggebouw?’; ‘gaat de gezonde stad over de fysieke en mentale gezondheid van mensen?’ De resultaten zijn binnenkort te lezen in De Architect.