Hoogste punt voor het Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen

Sinds 2017 werken we, samen met Vakwerk architecten, aan het ontwerp van het nieuwe Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen - een gebouw waarin patiëntenzorg, onderzoek, en onderwijs samenkomen. En dat is belangrijk, want juist door die drie factoren hand in hand te laten gaan, kan het UCP mensen met een psychiatrische aandoening de best mogelijke behandeling bieden.

Het nieuwe UCP is een zorgvuldig ontworpen complex waarin zowel patiënten, medewerkers, bezoekers, onderzoekers als studenten hun plek hebben. Wat hen bindt, is dat ze allemaal behoefte hebben aan een zo veilig mogelijke omgeving, waarin tegelijkertijd verbinding blijft bestaan met de maatschappij. Het UCP biedt die omgeving, met een gebouw waarin de terugkeer naar het normale leven de rode draad vormt.

Op 30 maart 2023 bereikte de bouw het hoogste punt, kijk het hier terug