DEEL 1. Enexis regiokantoren: op zoek naar een intelligente gevel

De hoge ambitie van drie nieuwe regio kantoren voor Enexis

Met de ontwikkeling en realisatie van de drie door atelier PRO ontworpen nieuwe regiokantoren in Zwolle, Venlo en Maastricht, stapt Enexis als netbeheerder een nieuw tijdperk in. Hierbij is ingezet op energieneutrale nieuwbouw waarin veel aandacht is geschonken aan het welzijn van medewerkers en omgeving. Het behaalde duurzaamheidsniveau is aantoonbaar gemaakt, waarbij het regiokantoor in Maastricht het eerste energieneutrale BREEAM Excellent ontwerpcertificaat in Nederland heeft gescoord.


Een totaalconcept voor drie gebouwen

Het totaalconcept waarmee atelier PRO de aanbesteding uiteindelijk heeft gewonnen gaf een integrale oplossing voor de eerste twee locaties van Maastricht en Venlo, maar er kon ook een optimale variant mee worden ontwikkeld voor toekomstige vestigingen.


Bijzondere modulaire gevel

Het meest in het oog springende onderdeel is de modulair opgezette gevel. De drie gebouwen zijn familie van elkaar op het gebied van materiaalgebruik, constructie en detaillering. Om dit efficiënt te laten verlopen is gekozen voor een modulair gevelsysteem, waarbij toch een grote mate van individualiteit mogelijk was. Met een relatief nieuwe technologie kan met een zeer beperkt aantal mallen de composietelementen van de gevel worden gefabriceerd. Deze elementen zijn licht in gewicht, hebben een hoge Rc-waarde en vragen zeer weinig materiaal.


Geprefabriceerde elementen voor een gefaseerde uitvoering

Door de gebouwen gefaseerd uit te voeren worden de gevelelementen in een hoog tempo op het modulaire en demontabele constructiesysteem aangebracht. Op die manier is in een paar weken de volledige gevel wind- en waterdicht en kan met de afwerking van het interieur worden gestart. De productie in een gecontroleerde omgeving garandeert een hoge kwaliteit; de elementen komen volledig afgewerkt op de bouwplaats aan. De kozijnen worden achteraf geplaatst vanwege kans op vervorming tijdens transport en montage.


Zeer goed geïsoleerde intelligente gevel

Atelier PRO wilde bij dit project vooral onderzoeken hoe een intelligente gevel gemaakt kon worden, zonder toepassing van bewegende delen die kostbaar zijn en technisch kwetsbaar. Door de kozijnen te schuin in het gevelvlak te plaatsen wordt directe zoninstraling beperkt en is een zelf beschaduwende gevel gecreëerd. Het goed geïsoleerde gebouw warmt zo minder op zonder toepassing van vaste zonwering.


Abstracte verschijningsvorm

Wel vaker vormde beeldende kunst een belangrijke inspiratiebron in de architectuur, maar bij de regiokantoren voor Enexis is het overduidelijk. In haar verschijningsvorm is elk van de kantoren bijna een abstract kunstwerk geworden, vrijwel ontdaan van enige materialiteit. Belangrijke inspiratiebron voor de gevel vormde de schaduw- en lichtwerking van het abstracte werk van de Delftse kunstenaar Jan Schoonhoven.

Lees ook de blogs deel 2 en deel 3 over dit onderwerp.

Meer projectinformatie Regiokantoren Venlo, Maastricht en Zwolle.