Het Stedelijk Innova - leren op maat in een school op maat

Voor Het Stedelijk Innova transformeerde atelier PRO een bestaand gebouw aan de rand van Enschede tot een compacte, duurzame en unieke middelbare school. Innova geeft les volgens de Kunskapsskolan methode, een vernieuwend onderwijsconcept dat leerlingen een gepersonaliseerde opleiding biedt; dit concept was bepalend voor ons ontwerp.

Kunskapsskolan is een in Zweden ontwikkelde methode voor persoonlijk onderwijs die er vanuit gaat dat iedere leerling uniek is, met eigen ambities en talenten. Leerlingen hebben dus een individueel rooster en een eigen coach. Centraal in de Kunskapsskolan methode staat het leerdomein, een onderwijsomgeving waar verschillende les- en werkvormen mogelijk zijn. De leerdomeinen worden aangevuld met lesruimtes waar vakdocenten instructies kunnen geven, met collegezalen, praktijklokalen, een kantine en een (school)bibliotheek.

Het is dus een onderwijsvisie die vraagt om een passend ontwerp, met veel plek voor ontmoeting en met meervoudig en flexibel ruimtegebruik. Atelier PRO speelde hierop in door verschillende soorten ruimtelijke ‘settings’ te creëren: Campfires, Caves en Watering Holes. Daarbij zijn Campfires theater-achtige plekken waar leerlingen zich kunnen verzamelen rond een expert die een boeiend verhaal vertelt; Watering Holes zijn ruimtes waar leerlingen samen aan projecten werken en van elkaar leren, en Caves ruimtes waar leerlingen zich terugtrekken om gefocust te studeren. Zo ontstaat een gebouw waar alle leerlingen een plek hebben die persoonlijk aansluit - net als het onderwijs van Het Stedelijk Innova.