Renovatie Berlage Lyceum is gestart

Het Berlage Lyceum is gehuisvest in een complex met twee spiegelsymmetrische schoolgebouwen uit de jaren 20, dat een klassiek voorbeeld vormt van de Amsterdamse School én onderdeel is van Plan Zuid van Berlage; het complex is oorspronkelijk ontworpen door gemeente-architect A.J. Westermann, met wandschilderingen van Peter Alma en Sjoerd Sjollema en beeldhouwwerk van Hildo Krop. Een rijksmonument, maar wel een monument dat door de jaren heen te lijden heeft gehad onder het gebruik. Sinds 2020 werkt atelier PRO daarom aan het ontwerp voor de renovatie en herinrichting van de beide gebouwen. Vorige week bereikten we daarin een nieuwe mijlpaal: de bouw is officieel van start gegaan.

“Versterk de goede dingen die wij hebben en verras ons met dingen die wij niet hebben”

Het Berlage Lyceum is een zogeheten Unesco-school, die tweetalig onderwijs aanbiedt voor leerlingen op mavo, havo en vwo-niveau. Een vernieuwend toekomstgericht onderwijsconcept, dat vraagt om een passend, duurzaam gebouw; iets wat, vanwege de monumentale status en het unieke karakter van het complex, een uitdaging vormde. Atelier PRO heeft ervoor gekozen om het dubbele schoolgebouw in al zijn oude glorie te herstellen. Met respectvolle ingrepen wordt een nieuwe, moderne leeromgeving gecreëerd: er komen speciale les- en studieplekken, en ook de luchtkwaliteit en de akoestiek worden verbeterd om zo te voldoen aan de eisen van Frisse Scholen B. Door tegelijkertijd de losse interieurdelen een passend, maar eigentijds karakter te geven, krijgt het Berlage Lyceum een gebouw dat in lijn is met hun onderwijsvisie. Een school met een rijke historie, die straks weer helemaal klaar is voor nieuwe generaties.