Eerste paal voor International School Delft

Op vrijdag 1 september werd de eerste paal geslagen voor ons project voor de International School Delft – Secondary. Wethouder Karin Schrederhof, schooldirecteur Minke Veeneklaas, regiodirecteur Jan-Andries Wolthuis, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, Ewald van Vliet en leerlingen van de Studentenraad van ISD maakten symbolisch ‘hun handen vies’ om zo de officiële start van de bouw te markeren.

De nieuwbouw grenst aan de campus van de TU Delft. In het ontwerp is gezocht naar een zorgvuldige inpassing in de deze academische omgeving; tegelijkertijd sluit het gebouw ook aan bij de onderwijsvisie van de ISD. Het resultaat is een schoolgebouw dat op maat gemaakt is voor de leerlingen en duidelijk zijn eigen plek inneemt binnen de campusachtige omgeving van de TU.