atelier PRO en onderwijs

Atelier PRO is begaan met kinderen en hun leeromgeving. Onderwijshuisvesting is één van de belangrijkste speerpunten binnen het bureau. Het ontwerpen van een school is altijd een bijzondere opgave, omdat verschillende belevingswerelden bij elkaar komen: die van het kind en die van de docent.

Om tot een synergie te komen tussen onderwijsniveau, het type student en de leermethode van de school is een integraal schoolontwerp een vereiste. Het schoolgebouw moet de didactische visie van de school ondersteunen om het kind een goede basis te kunnen geven om op door te bouwen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Daarom luisteren we goed naar onze opdrachtgevers en voeren we diepgaande dialogen. Zo komen we er achter wat hun onuitgesproken wensen zijn en kunnen we deze omzetten in een passend ontwerp.

Door onze breed gefundeerde ervaring zijn we in staat om duurzame scholen te bouwen. Duurzaam in materiaal en energiegebruik, maar ook in flexibiliteit. Onderwijssystemen willen nog wel eens van koers veranderen en door slim te ontwerpen zijn onze scholen voorbereid op de toekomst.


Kijk hier voor een overzicht van onze onderwijsgebouwen.

Lees ook onze portfolio 'atelier PRO en onderwijs'.