ir. Martijn de Visser is senior architect en stedenbouwkundige.
Martijn denkt graag na over de gebouwde omgeving in al haar facetten, van kleinschalige inpassingen tot grote stedenbouwkundige plannen. Daarbij is het doel steeds: bijzondere plekken maken, waar mensen zich prettig voelen.

In atelier PRO heeft Martijn een bureau gevonden dat, net als hij, door alle schaalniveaus heen werkt; van 1 op 10.000 tot 1 op 5.