Dorte Kristensen MA (Aarhus 1963) is sinds 1989 werkzaam bij atelier PRO, waar ze sinds 2003 directeur is. Twee jaar van haar studie architectuur volgde ze aan de TU Delft, waarna ze vervolgens als architect in Londen werkte. In 1989 studeerde ze af aan de Arkitektskolen in Århus waar ze haar Master of Art in Architecture (MA) behaalde. Als architect-directeur is Dorte eindverantwoordelijk voor alle projecten van atelier PRO.

Visie
Geïnspireerd door Scandinavische bouwmeesters zoals Gunnar Asplund, Alvar Aalto en Jørn Utzon bracht ze hun ideeën mee naar atelier PRO: in Nederland ontwikkelde ze een moderne op de context gerichte architectuur. Gebouwen zijn onlosmakelijk verbonden met de omgeving, vindt ze, en dienen de sfeer en het karakter van de leefomgeving te versterken. Haar architectuur kenmerkt zich door gebouwen met een strak en robuust karakter. Maar ook door het gevoel van ruimtelijkheid en intimiteit die onontbeerlijk zijn voor de gebruikersbelevenis. De combinatie van materialen, kleuren, lichtval en diversiteit in ruimten zorgen voor de balans tussen functionaliteit en belevingswaarde. Mensen moeten er zich comfortabel voelen.

Dorte besteedt veel aandacht aan de vormgeving van het drempelgebied tussen openbaar en privé die de sociale dynamiek beinvloedt. Hier komen stedelijke ruimten en bebouwing bij elkaar en ontstaan mogelijkheden voor flexibele invulling. Voorbeelden van haar opvatting over meervoudig gebruik zijn terug te vinden in multifunctionele gebouwen (MFA’s), scholen, gemeentehuizen en cultuurhuizen. Deze gebouwen tonen het evenwicht tussen de context en gebouw, tussen functionaliteit en maatschappelijke icoonwaarde. Een stukje Scandinavische vakmanschap en perfectie in Nederland. 

Keynote speaker

Dorte treedt veelvuldig op als keynote speaker in binnen- en buitenland op vak- conferenties over architectuur van cure en care, onderwijs, cultuur en interieur.