ir. Sandrine Rointru architecte D.P.L.G.(1973) is sinds 1998 werkzaam bij atelier PRO. Zij volgde haar opleiding als architect aan de Ecole d’architecture de Nantes, Frankrijk. Daar studeerde ze in 2000 cum laude af met het onderwerp ‘Amenagements Urbains, pour une ville durable ’s-Gravenhage - Den Haag - La Haye - The Hague’. Een complexe opgave rond het problematisch publiek domein rondom het Den Haag Centraal Station.

Sandrine (Franstalige architect) was enige tijd gedetacheerd bij KCAP waar ze als projectarchitect aan nieuwe woningen en studenthuisvesting in Massy bij Parijs heeft gewerkt in samenwerking met Atelier 115 architectes.

Bij atelier PRO werkt Sandrine aan gevarieerde architectuurprojecten van verschillende omvang en gebouwsoorten. Van grote openbare gebouwen tot renovatie, transformaties, nieuwbouw, en inrichting. Sandrine hanteert een methodische benadering in haar werk. Ze is met name geïnteresseerd in wat bijdraagt ​​aan het bevorderen van een duurzame leefomgeving en hoe deze kan worden aangepast aan de huidige en toekomstige behoeften. Circulair bouwen, haar passie, werd een specialiteit van Sandrine binnen atelier PRO. Daarvoor volgde ze tal van cursussen en hield lezingen binnen het bedrijf over dit onderwerp.

Als veelzijdig projectarchitect / projectleider heeft Sandrine aan verschillende kindcentra en andere multifunctionele accommodatie projecten gewerkt. Naast architectuur is ze ook betrokken bij interieurprojecten een heeft ze aan diverse prijsvragen en PPS gewerkt.