ir. Skander Saadi (1991) is sinds februari 2018 werkzaam bij atelier PRO. Hij is in 2017 afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft (TU).

Skander is vooral geïnteresseerd in het menselijke aspect van het vak. Zijn masterscriptie ging over de subjectieve ervaring van materialen en zijn afstudeerproject over het potentieel van funeraire architectuur om een gemeenschapsgevoel te creëren in de anonieme en multiculturele stad van vandaag. Deze mensgerichte benadering motiveert hem om zijn kennis te verbreden en architectuur vanuit verschillende disciplines zoals sociologie, psychologie of filosofie te bekijken.


Met atelier PRO streeft Skander ernaar om comfortabele, duurzame en betekenisvolle architectuur te ontwerpen die mensen verbindt met hun cultuur en geschiedenis, maar ook met het natuurlijke landschap en klimaat waarin ze leven. Met andere woorden: een gebouwde omgeving waarin mensen zich thuis voelen.