ir. Paul Vlaar (1976) is financieel technisch directeur en verantwoordelijk voor uitvoering en financiën.

Bij atelier PRO heeft Paul Vlaar zijn ervaring en kennis uitgebouwd als projectleider. Sinds 2007 werkt hij aan diverse grote en kleinere projecten. 

Tijdens zijn studie aan de TU in Delft is de interesse voor de technische kant van architectuur ontstaan. Vandaar dat hij naast architectuur ook is afgestudeerd in bouwtechnologie. In zijn huidige werkzaamheden komt dit ook naar voren. Hij zorgt voor de afstemming en integratie van constructie, installaties, bouwfysica en brandveiligheid. Dit doet hij veelal vanaf het DO. Tijdens de bouw ziet hij toe op de kwaliteit van uitvoering en overlegt veelvuldig met aannemers over toe te passen materialen en methodieken.