Urban Villa's Westeraam, Elst

Levensloopbestendig


zonnige en comfortabele villa's

Urban Villa's Westeraam, Elst

De wijk Westeraam in Elst is twee Urban villa’s rijker. De sculpturale bouwvolumes huizen levensloopbestendige woningen die voldoen aan hoge comfort- en toegankelijkheidseisen.

De twee villa’s zijn centraal gelegen aan het water en ten opzichte van de oever verschoven, zodat ze maximaal kunnen profiteren van het uitzicht en de bezonning. Ook de woningplattegronden zijn op dergelijke wijze georganiseerd, zodat het gebruikelijke euvel van de ‘noordoostwoning’ wordt vermeden. Ook de maat van de raamopeningen correspondeert met de oriëntatie: veel glas op het zuiden en smalle ramen op het noorden, wat gunstig is voor de energieprestatie van de woningen. In de noordoosthoek zijn wel de ontsluiting van de woningen, de lift en het trappenhuis ondergebracht. Ze zijn rond een centrale vide geordend waar daklichten zorgen voor rijkelijk  daglicht.

De sculpturale vormen van het bouwvolume zorgen voor een divers beeld, door het invoegen van verschillende balkons en dakterrassen. Aan de vlakke zuidgevels kragen ruime stalen balkons met trekstangen over het water. De gevel is uitgevoerd in metselwerk en gedeeltelijk gekeimd om de sculpturaliteit te benadrukken en meer licht te creëren ter plaatse van de balkons.


De ruimte tussen de twee villa’s wordt benut als verhoogd woondek met een gemeenschappelijke daktuin en terrassen. De begroeide taluds van de daktuin vormen een glooiende overgang tussen het dek en de oever. Onder het dek is voor de bewoners een half verdiepte parkeergarage ondergebracht.

 • Petra Appelhof
  Vanaf het water
 • Petra Appelhof
  Urban villa's
 • Petra Appelhof
  Urban villa's in het gras
 • Petra Appelhof
  Gevel
 • Petra Appelhof
  Balkonnen
 • Petra Appelhof
  Gevel
 • Petra Appelhof
  Van ver
 • Petra Appelhof
  Avondbeeld
 • Petra Appelhof
  Trappen
 • Petra Appelhof
  Daglicht
 • atelier PRO
  Situatie